ข่าวสารกรุงเทพฯ

กทม.เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่ 6 เขต

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคอ้วน ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 50-59 ปี 10 เดือน ในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม จำนวนทั้งสิ้น 19,935 ราย ระหว่างวันที่ 15 -31 มี.ค. 64 ณ โรงพยาบาลงกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ 6 เขตดังกล่าว  โดยประชาชนเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และมีอายุตามเกณฑ์ได้รับวัคซีนข้างต้น สามารถตรวจสอบและยืนยันรับการฉีดวัคซีนผ่าน Line official “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

กทม.เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่ 6 เขต

 

โดยประชาชนที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน  ต้องสมัครและเลือกโรงพยาบาลที่จะขอรับการฉีดวัคซีนที่ปรากฏในระบบ เลือกวัน เวลา ที่โรงพยาบาลได้เปิดให้มีการจองสิทธิ์  สำหรับประชาชนไม่มีโทรศัพท์ smart phone สามารถใช้ smart phone  หรืออุปกรณ์ในลักษณเดียวกันของบุคคลในครอบครัว หรือขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ 6 เขตข้างต้น รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 16 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 7 แห่ง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 2. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 3. โรงพยาบาลบางมด 4. โรงพยาบาลพีเอ็มจี 5. โรงพยาบาลนครธน 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 7. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 9. โรงพยาบาลบุญญาเวช 10. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 11. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 12. โรงพยาบาลบางไผ่ 13. โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) 14. โรงพยาบาลพญาไท 3 15. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 16. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ 17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 และ 23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเริ่มเปิดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียน ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ พร้อมจองสิทธินัดหมายรับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ปรากฏในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 64 เป็นต้นไป โดยในวันนัดหมายรับวัคซีน ขอให้เตรียมบัตรประชาชน และยืนยันการได้รับสิทธิฉีดวัคซีนใน Line Official Account “หมอพร้อม” ตรวจสอบร่างกายตนเอง หากมีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน เพื่อป้องกันอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันความสับสนและไม่อาจมีข้อบ่งชี้ได้ว่าเกิดจากอาการของโรค หรือจากวัคซีนโควิด-19 กรณีเป็นหวัดเล็กน้อยและไม่มีไข้สามารถรับวัคซีนได้ และหลังจากรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วต้องบันทึกข้อมูลใน Line Official Account “หมอพร้อม” ด้วยตนเอง ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีนในวันที่ได้รับวัคซีน วันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30 ภายหลังจากรับวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สองด้วย