สุขภาพ

สาระน่ารู้สุขภาพ

โรคเส้นเลือดแดงจอตาอุดตัน

โรคเส้นเลือดแดงจอตาอุดตัน (Central Retinal Artery Occlusion) หรือ โรคจอตาอัมพาตเป็นอย่างไร? สาเหตุของภาวะจอตาอัมพาต? อาการสำคัญมีอะไรบ้าง? การรักษามีอะไรบ้าง เร่งด่วนขนาดไหน? หลอดเลือดแดงหลักของจอตาอุดตัน เป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้สายตาพิการที่เกิดขึ้นฉับพลันทันที โรคนี้พบได้ค่อนข้างน้อย (พบได้ประมาณ 1 รายต่อประชากร 100,000 คนต่อปี) มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า

Read More
สาระน่ารู้สุขภาพ

มารู้รักโรค RSV กัน

ไวรัส RSV ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก ไวรัส RSV มักทำให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี และแพร่ระบาดได้รวดเร็วทำให้เด็กป่วยพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โรคนี้มักมีความรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป ทำให้เด็กมีอาการหอบเหนื่อยหรือมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วยมักพบในฤดูฝนและฤดูหนาว ไวรัส RSV คืออะไร? ไวรัส RSV เป็นไวรัสชนิดที่มีเปลือกหุ้ม มีชื่อเต็มว่า Respiratory syncytial virus เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สาเหตุมาจากไข้หวัด

Read More