งานราชการกรุงเทพและปริมณฑลงานราชการปทุมธานี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 41/85 ถนนปทุมธานี-กรุงเทพ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับ คะแนนที่สอบได้ ตามที่ได้ประกาศไว้ในข้อ ๘ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ กําหนด ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่ได้แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก