งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างโครงการ)
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามประเมินผล
5. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้

2. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้

กำหนดการรับสมัคร
สนใจติดต่อสอบถาม 02-5901352 *** ปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2564 ***นัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2564เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ทาง E-mail SHI.RND2019@GMAIL.COM