งานราชการปทุมธานี

งานราชการกรุงเทพและปริมณฑลงานราชการปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท

Read More
งานราชการกรุงเทพและปริมณฑลงานราชการปทุมธานี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read More
งานราชการกรุงเทพและปริมณฑลงานราชการปทุมธานี

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน

Read More
งานราชการกรุงเทพและปริมณฑลงานราชการปทุมธานี

สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

Read More
งานราชการกรุงเทพและปริมณฑลงานราชการปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

Read More
งานราชการกรุงเทพและปริมณฑลงานราชการปทุมธานี

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 14,630 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (1)

Read More