งานราชการ กทม.

งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันข้ารับราชการ 27 อัตรา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานเขตหนองแขม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

สำนักงานเขตหนองแขม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตหนองแขม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 5

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0180 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 1. นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัตรา ส.อ.) 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

Read More