ท่องเที่ยวกรุงเทพ

ท่องเที่ยวกรุงเทพ

เที่ยว ‘ท้องฟ้าจำลอง’ มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

ไปสำรวจดวงดาว พร้อมเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์กันที่ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ก่อนอื่นผมต้องปรับความเข้าใจก่อนว่า ‘ท้องฟ้าจำลอง’ นั้นเป็นเพียงหนึ่งในบริการภายใต้หน่วยงานราชการที่ชื่อว่า ‘ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา’ แต่คนมักจะคุ้นชินกับคำว่า ‘ท้องฟ้าจำลอง’ สาเหตุเพราะบริการท้องฟ้าจำลองได้เปิดให้บริการมานาน ก่อนที่หน่วยงานจะเปลี่ยนชื่อและเพิ่มเติมเนื้องานให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการ งานท้องฟ้าจำลอง งานกิจกรรมค่ายและอบรม งานศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงานวันเด็กแห่งชาติ แต่ในวันนี้จะพาไปชม 3 บริการที่ท่านพาครอบครัวไปแล้วได้ชมแน่นอนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

Read More