เรียนต่อต่างประเทศ

การศึกษาสาระน่ารู้

เรียนต่อปริญญาตรีที่ไหนดี

เรียนต่อปริญญาตรีที่ไหนดี อเมริกา อังกฤษ เชื่อว่าสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และที่จบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่วางแผนที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีที่ต่างประเทศ และประเทศที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเด็ก ๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล

Read More
การศึกษาสาระน่ารู้

10 ข้อควรรู้ ก่อนที่จะส่งลูกเรียนต่างประเทศ!?

“ภาษา” คือ สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นทุนให้แก่บุตรหลานของเราในภายภาคหน้า หากใครที่มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาที่ดีกว่า ย่อมได้รับโอกาสต่าง ๆ อย่างมากมาย ดังนั้น ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านจึงมีความสนใจที่จะส่งลูกเรียนต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่รู้ว่า จะต้องเริ่มจากตรงไหนดี ดังนั้น บทความนี้ จะบอก 10 ข้อควรรู้ในการส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวและการเลือกเรียนต่อที่ประเทศใด และที่สำคัญ

Read More