โรคจอตาอัมพาต

สาระน่ารู้สุขภาพ

โรคเส้นเลือดแดงจอตาอุดตัน

โรคเส้นเลือดแดงจอตาอุดตัน (Central Retinal Artery Occlusion) หรือ โรคจอตาอัมพาตเป็นอย่างไร? สาเหตุของภาวะจอตาอัมพาต? อาการสำคัญมีอะไรบ้าง? การรักษามีอะไรบ้าง เร่งด่วนขนาดไหน? หลอดเลือดแดงหลักของจอตาอุดตัน เป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้สายตาพิการที่เกิดขึ้นฉับพลันทันที โรคนี้พบได้ค่อนข้างน้อย (พบได้ประมาณ 1 รายต่อประชากร 100,000 คนต่อปี) มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า

Read More