Google Map

TECHสาระน่ารู้

3 วิธีใช้ Google Map ช่วยโปรโมตธุรกิจ SME

เวลาจะโปรโมตสินค้า หรือธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จัก หลายคนอาจจะนึกถึงเครื่องมือในโซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook Instagram TikTok เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่รู้ว่ายังสามารถใช้ Google Map ช่วยในการโปรโมตธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จักได้ในอีกช่องทาง ซึ่งวันนี้ เราจะมาสอนวิธีการใช้ Google Map ช่วยทำการตลาดให้ SME กัน  3

Read More