ข่าวสารกรุงเทพฯ

กห.พร้อมหนุนพัฒนากองทัพ – สำนักข่าวไทย อสมท
กองทัพเรือ 20 ต.ค.- รมว.กลาโหม ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ ย้ำให้ความสำคัญพัฒนากองทัพ การจัดหาต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งประเทศ กำชับดูแลกำลังพลและครอบครัวเป็นขวัญกำลังใจทำงาน

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ โดยมีพล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้นได้ลงนามในสมุดเยี่ยม รับมอบเครื่องหมายความสามารถกิตติมศักดิ์และของที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารเรือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการบรรยายสรุปการปกิบัติงานของกองทัพเรือ และกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่น พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมที่จะดำเนินการร่วมกับกองทัพเรือและเหล่าทัพอื่น โดยให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยทุกด้าน ทั้งด้านศักยภาพการป้องกันประเทศ การปรับขนาดกองทัพให้มีความเหมาะสมเพื่อสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงเสริมสร้างความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ และพัฒนาเทคโนโลยี

“การบริหารจัดการกองทัพ กระบวนการจัดหาต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำที่ดินที่อยู่ในการดูแลของหน่วยทหาร ที่หมดความจำเป็นต่อการใช้งานทางทหารไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ที่สำคัญต้องคำนึงถึงการดูแลกำลังพลและครอบครัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานภาพของงบประมาณ” นายสุทิน กล่าว

พล.ร.อ.อะดุง กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มาตรวจเยี่ยม กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มขีดกำลังความสามารถ โดยยึดถือนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นกรอบแนวทางและขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link