ข่าวสารกรุงเทพฯ

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 30 กรกฎาคม 2566


@@@@ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยในเวลา 10.00 น. น.ส. อาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายพระราชกุศล ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา และมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมคู่สมรส ประธานและสมาชิกสมาคม Australia-Thailand Association (Canberra) และชุมชนคนไทยเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร ประธานคณะสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก กล่าวถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขซึ่งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย

ต่อมาเวลา 15.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดธัมมธโร และอาคารศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

@@@@ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ต้อนรับนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดแบบถ้วนหน้า (Universal Newborn Hearing Screening) ที่มหาวิทยาลัย Macquarie ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด และแนวทางการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านการได้ยิน ในโอกาสนี้ คณะได้พบหารือกับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานวิจัยชั้นนำ อาทิ Austrlian Hearing Hub บริษัท Cochlear ศูนย์ Shepherd ซึ่งช่วยเหลือการได้ยินในเด็ก ศูนย์วิจัย Next Sense

โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย Macquarie และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการได้ยินและสื่อความหมายที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง วางแผนการพัฒนาการตรวจกรองและรักษาการได้ยินในทารกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Macquarie และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของออสเตรเลียต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ต้อนรับนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ คณะซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ที่ มหาวิทยาลัย Macquarie ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2566

@@@@ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 พระครูโชติธรรมวิเทศ (พระอาจารย์ธานี) เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ได้รับนิมนต์ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 108 รูป ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองนาค 108 รูป ประธานสงฆ์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาญมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส หลังจากนั้นได้มอบพระบัญชาถวาย พระธรรมวชิรปาโมกข์ (ธนู) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน 108 รูป พระสงฆ์ร่วมพิธี 21 รูป เริ่มพิธี เวลา 17.30 น. ทำพิธีบวชพระชุดสุดท้ายเสร็จ เวลา ตีสาม สามสิบนาที

พระครูโชติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ได้รับนิมนต์ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน 108 รูป ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้บริหารสถาบัน Asialink และผู้เข้าร่วมโครงการ Asialink Leaders Program ประจำปี ค.ศ. 2023 เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ กับหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความร่วมมือไทย-ออสเตรเลียในมิติต่าง ๆ ในโอกาสดังกล่าว นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบหารือกับนาย Peter Varghese อธิการบดีมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในฐานะประธาน Asialink Council นาง Martine Letts ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asialink นาย Leigh Howard ผู้บริหาร Asialink Business และนาง Sarah Richardson ผู้บริหาร Asia Education Foundation เกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันและโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ Asialink เพื่อส่งเสริมผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในภูมิภาค ทั้งนี้ นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายรัชภูมิ บุญรอด อัครราชทูต และนางสาวศิถี ตันบุนเต็ก ผู้อำนวยการสำนังานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย

ในงานเลี้ยงรับรองแก่คณะ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ซึ่งมีรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยความร่วมมือที่ครอบคลุมหลายสาขา ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนสองประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และผลประโยชน์และเจตนารมณ์ที่มีร่วมกัน โดยได้ย้ำถึงความสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันมากขึ้นในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งได้เน้นถึงโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมความยั่งยืน การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในสาขาที่มีศักยภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและหารือระดับสูง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังกล่าวยินดีกับการที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญแก่การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ให้มากขึ้นกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมีข้อริเริ่มต่าง ๆ ในการร่วมมือกับอาเซียน และกำลังจัดทำ Southeast Asia Economic Strategy to 2040 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ หวังที่จะทำงานร่วมกับสถาบัน Asialink เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมทั้งระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับออสเตรเลียต่อไป

Asialink เป็นสถาบันคลังสมองภายใต้มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่จัดตั้งมากว่า ๓๐ ปี และดำเนินการในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความรู้ความเข้าใจระหว่างออสเตรเลียกับเอเชีย ผ่านกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายในด้านศิลปะ การทูต ธุรกิจและการศึกษา โดย Asialink Leaders Program ถือเป็นโครงการประจำปีของสถาบันฯ เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและวิชาการของออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้บริหารสถาบัน Asialink และผู้เข้าร่วมโครงการ Asialink Leaders Program ประจำปี ค.ศ. 2023 เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Luke Russell รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน St Catherine’s School นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย รวม 63 คน ที่อาคารศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสที่คณะฯ เดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน

ในโอกาสดังกล่าว นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย จากนั้น เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้โอกาสนักเรียนได้ชิมอาหารว่างของไทย นอกจากนี้ โดยที่การเยี่ยมชมของโรงเรียนในครั้งนี้ตรงกับโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นักเรียนจึงได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Luke Russell รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน St Catherine’s School นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย รวม 63 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมคู่สมรส ประธานและสมาชิกสมาคม Australia-Thailand Association (Canberra) และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนและสนามหญ้าด้านหน้าวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเรียบร้อย โดยมีพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร ประธานคณะสงฆ์วัดธัมมธโรให้ความอนุเคราะห์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันขนย้ายซากเศษต้นไม้ที่ผุพังเพื่อไปทำลาย เก็บเศษใบไม้และถอนต้นหญ้าที่รกรุงรัง ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อให้สะอาดตาและใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ได้ ตลอดจนปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นและทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณด้านหน้าของวัด กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสมานสามัคคีและความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

@@@@ RCAT สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับการจัดการแข่งขันเรือยาวสากลชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 หลังจากการแข่งขันรายการนี้หยุดไปนานกว่า ๔ ปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากชาติสมาขิกสหพันธ์ IDBF ทั่วโลก เพราะประทับใจที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งที่ ๑๔ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “การจัดการแข่งขันเรือยาวสากลชิงแชมป์โลก รายการ 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships,Thailand 2023 เป็นการจัดการแข่งขันที่นักกีฬาเรือยาวสากลทั่วโลกต่างรอคอยมานานกว่า ๔ ปี เนื่องจากการหยุดการจัดการแข่งขันด้วยเหตุสถานการณ์โควิด ๑๙ ดังนั้นการแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นการรวมสุดยอดฝีพายจาก ๒๐ ชาติ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย จีน สวีเดน สหราชอาณาจักร มวลนักกีฬากว่า ๓,๐๐๐ คน ไม่รวมถึงผู้ติดตามนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาเพื่อเชียร์ทีมชาติของตน ซึ่งคาดว่า ในระหว่างวันที่ ๘-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่พิธีเปิดจนสิ้นสุดการแข่งขันจะมีกลุ่มผู้ชื่นชอบกีฬาการแข่งขันเรือยาวสากลเดินทางมาประเทศไทยและร่วมชมการแข่งขันมากถึง ๔,๐๐๐ คน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางสมาคมได้ให้ความสำคัญกับการจัดสนามแข่งขันการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา โดยเฉพาะการดูแลนักกีฬาเรือพายคนพิการ ที่จะเดินทางมาแข่งชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยความมั่นใจในการเป็นเจ้าภาพจัดสนามแข่งขัน ซึ่ง พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ถือเป็นมาตรการหลักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่อง การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยทั้งบนบกและในน้ำตลอดการแข่งขัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราได้เตรียมความพร้อมของสนามในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อย และหวังว่าจะประทับใจนักกีฬาทุกประเทศที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้” นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับทางสมาคมในการจัดงานครั้งนี้ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพ ขอบคุณนักกีฬาเรือยาวสากล ที่เห็นว่า เมืองพัทยา เป็น Smart City ที่นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ชาวต่างประเทศทั่วโลกรู้จักกันดีแล้ว ทาง เมืองพัทยาเองก็มีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางทะเล เป็นโอกาสอันดีที่ ในเตรียมการต้อนรับ นักกีฬาต่างประเทศและครอบครัวที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน จึงอยากเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยา ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการเพราะจากข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เดินทางมาร่วมเชียร์ ต่างใช้โอกาสนี้พักผ่อนใน จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร ก่อนเดินทางกลับประเทศ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กีฬาเรือยาวมังกรเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม และแพร่หลายไปทั่วโลก โดยเป็นกีฬานานาชาติประเภทหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดในโลก มีนักกีฬามากกว่า ๓๐ ล้านคน จากกว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก เป็นกีฬาที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ การมีน้ำใจนักกีฬา และความรับผิดชอบ

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาเรือพายของประเทศไทยให้สามารถสร้างผลงานได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยหันมาเล่นกีฬาเรือพายให้มากยิ่งขึ้นสำหรับกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวมังกร ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักกีฬาเรือยาวมังกรจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เช่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษา และการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับภูมิภาค เช่น การแข่งขันซีเกมส์ การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย และระดับโลก เช่น การชิงแชมป์โลก ประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมทั้งในระดับภูมิภาค ที่สามารถคว้าเหรียญทองรวมได้ ๒๑ เหรียญจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ๓ ครั้ง และในระดับโลกที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง ๗๒ เหรียญ จากการแข่งขันชิงแชมป์โลก ๒ ครั้ง

ประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้รับคำเชิญให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์โลกครั้งที่ ๑๔ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยประเทศไทยคว้าเหรียญทองได้ทั้งหมด ๕๙ เหรียญ ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ ๑๖ โดยมีประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รายการ คือ ๑.​เรือยาว ๒๐ ฝีพาย ที่ระยะ ๒๐๐, ๕๐๐, ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ เมตร ๒.​เรือยาว ๑๐ ฝีพาย ที่ระยะ ๒๐๐, ๕๐๐, และ ๒,๐๐๐ เมตร การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ ๑๖ แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น ๘ รุ่นดังนี้ รุ่นทั่วไป, รุ่นเยาวชน ไม่เกิน ๑๖ ปี, ๑๘ ปี, และ ๒๔ ปี, รุ่นมาสเตอร์ ๔๐ ปีขึ้นไป, ๕๐ ปีขึ้นไป, และ ๖๐ ปี ขึ้นไป, และ เรือยาวคนพิการ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อ่างเก็บน้ำ มาบประชัน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยคว้าชัยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ ๑๖ ผ่านทาง Facebook Live ทาง Facebook ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย RCAT จัดการจัดการแข่งขันเรือยาวสากลชิงแชมป์โลก รายการ 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023 ในระหว่างวันที่ ๘-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นการรวมสุดยอดฝีพายจาก ๒๐ ชาติ นักกีฬากว่า ๓,๐๐๐ คน

……………………………..
ไตรภพ ซิดนีย์Source link