ข่าวสารกรุงเทพฯ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประเทศซาอุดีอาระเบีย ยกเลิกออกวีซ่าคนไทยทั้งหมด ทั้งท่องเที่ยวและไปทำงาน


กรณีที่มีข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องประเทศซาอุดีอาระเบีย ยกเลิกออกวีซ่าคนไทยทั้งหมด ทั้งท่องเที่ยวและไปทำงาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากข้อมูลที่ระบุรายละเอียดว่า ประเทศซาอุดีอาระเบีย ยกเลิกออกวีซ่าคนไทยทั้งหมด ทั้งท่องเที่ยวและไปทำงานทางกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่มีประกาศยกเลิกออกวีซ่าดังที่กล่าวอ้าง ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางไทยยังสามารถขอรับการตรวจลงตราจากซาอุดีอาระเบียได้ตามปกติ โดยสามารถขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://visa.visitsaudi.com/

website stamp 3632

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร. 0-2203-5000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางไทยยังสามารถขอรับการตรวจลงตราจากซาอุดีอาระเบียได้ตามปกติ โดยสามารถขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://visa.visitsaudi.com/Source link