ข่าวสารกรุงเทพฯ

ครม.เห็นชอบขยายเวลาทวงถามหนี้ – สำนักข่าวไทย อสมท
ทำเนียบฯ 21 พ.ย. – ครม. เห็นชอบขยายเวลาออกกฎหมายลูกทวงหนี้ อีก 1 ปี เริ่ม 27 พ.ย. 66 ห้ามทวงหนี้นอกเวลางาน รองรับผู้ทำงานผลัดกลางคืน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการออกกฎหมายลูก ตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ออกไปอีก 1 ปี จึงต้องเร่งออกกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ โดยต้องใช้เวลารวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้มีสิทธิและหน้าที่ หรือได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบด้าน รวมทั้งต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดช่วงเวลาอื่น อย่างเช่น การทวงหนี้นอกจากเวลา 08.00-20.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และเวลา 08.00-18.00 น. ในวันหยุดราชการ หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม เช่น ลูกหนี้มีอาชีพทำงานในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวัน โดยปิดโทรศัพท์หรือปิดเสียงโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ทวงถามหนี้สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการออกกฎหมายลำดับรองออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link