ข่าวสารกรุงเทพฯ

ประธานรัฐสภา ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวโมร็อกโกประธานรัฐสภา ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวโมร็อกโก

สารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในราชอาณาจักรโมร็อกโก

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในจังหวัดมาร์ราเกซและบริเวณเทือกเขาแอตลาส ราชอาณาจักรโมร็อกโก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

ในนามของรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย และในนามของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก และผ่านไปยังรัฐบาล พร้อมด้วยประชาชนชาวโมร็อกโก ตลอดจนครอบครัวของผู้วายชนม์ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการช่วยเหลือและการฟื้นฟูสถานการณ์ ของรัฐบาลจะช่วยบรรเทาความเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้ได้ในเร็ววัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สทท.ยะลาSource link