ข่าวสารกรุงเทพฯ

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน …ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะรัฐมนตรี

ครม.มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน แคมเปญนวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แคมเปญ นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรตรงตามความต้องการตลาด นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง

นายกรัฐมนตรี สั่งการว่า จากการได้พูดคุยกับหลายประเทศทราบว่า ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ตลาดโลกต้องการ รวมถึงประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้ามากถึงร้อยละ 99 ถั่วเหลืองจึงเป็นพืชที่มีโอกาสทางตลาดอีกมาก กษ. จึงนำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อน โดยการส่งเสริมการปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ทดแทนการนำเข้า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยประเทศไทยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองมากถึง 3.2 ล้านตันต่อปี ในขณะที่สามารถผลิตถั่วเหลืองได้เพียง 2 – 3 หมื่นตันต่อปี กษ.ได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาส่งเสริมผลผลิตถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จนสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 267 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 300 – 400 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นผลสำเร็จ เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ราคาสูง ในราคาเฉลี่ย 21-24 บาทต่อกิโลกรัม ได้ผลตอบแทนสุทธิ ไร่ละ 3,500 – 4,700 บาท ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนสุทธิของข้าวเหนียวถึง 2 เท่า

จากการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการในแคมเปญ “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของถั่วเหลืองไทยเป็นพื้นที่นำร่องโครงการฯ ซึ่งผลสำเร็จจากแคมเปญครั้งนี้ กษ. จะมีการผลักดัน ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ไปยังพื้นที่อื่นๆ ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองสำคัญของไทยต่อไป

นายกรัฐมนตรี สั่งเร่งแก้ปัญหาหมูเถื่อน ขยายผลให้ถึงรายใหญ่ ออกพันธุ์ข้าวใหม่ให้ผลผลิตมากขึ้น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้สั่งการพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะที่กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ว่าการแก้ปัญหาหมูเถื่อนต้องขยายผลให้ถึงรายใหญ่ รวมถึงหุ้นบริษัท สตาร์คและมอร์ ถือเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก

นายกรีฐมนตรี ยังสั่งการให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดูแลขั้นตอนในการออกพันธุ์ข้าวใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงขึ้นต่อไร่ทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน หลังวานนี้(20 พ.ย.) ได้พบผู้ประกอบการค้าข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย มีการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องข้าว พบปัญหาคือพันธุ์ข้าวไทยมีผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงพันธุ์ข้าวไทยที่พัฒนาได้ช้า ทำให้นำมาปลูกข้าวได้ช้า

การเมือง/มั่นคง

นายกรัฐมนตรียอมรับ เรื่องเรือดำน้ำเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ทางการจีนรับปากจะดูเรื่องนี้ให้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่กองทัพเรือ ไม่ต้องการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกต ว่า ที่ผ่านมามีปัญหาหลายประเด็น แต่ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วย ส่วนต้องจะพูดกับทางการจีนหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็รับปากว่า จะดูในเรื่องนี้ให้ ส่วนความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดก็เป็นขั้นตอนต่อไป

ยังไม่ยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากยังมีปัญหาในพื้นที่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การพูดคุยยังไม่สำเร็จ ซึ่งแนวทางที่ดีควรจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง โดยประชุมทุก 3 เดือน และในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสำรวจพื้นที่และเจรจากับทางประเทศมาเลเซีย เรื่องพื้นที่ รวมไปถึงการค้าชายแดนและการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินในขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่ในพื้นที่ จึงต้องคงไว้ก่อน แต่หากพูดคุยจบลงตัวก็สามารถยกเลิกได้ ส่วนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ไม่ได้เป็นอุปสรรค เนื่องจากความเป็นประชาธิปไตย ต้องทำให้ทุกคนไม่มีข้ออ้าง ดูแนวทางได้จากรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแน่นอนว่าหากจะทำอะไรต้องทำให้ปลอดภัยและประชาชนรับได้ มั่นใจว่ามีหนทางไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอน

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงพื้นที่ภาคอื่นๆ ว่า เป็นจังหวะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสาขาพรรคเพิ่ม จึงลงพื้นที่สำรวจเรื่องงานที่รับผิดชอบทั้งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อหาแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน ส่วนเรื่องที่ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลในส่วนของความมั่นคงนั้น ไม่มีใครพูดเรื่องรองนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนว่าดูแลส่วนใด การแบ่งงานออกมาเป็นการประสานกับรองนายกรัฐมนตรีคนอื่นด้วย

เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเปิดให้บริการประชาชนแลัว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) และเป็นประธานเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ในวันนี้ (21 พ.ย.) เป็นวันแรก โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู สามารถเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดสายทางทั้ง 30 สถานี รวมระยะทาง 34.5 กิโลเมตร ไปจนถึงวันที่ 17 ธันวาคมนี้

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู จะเริ่มเก็บค่าโดยสารนั้น จะต้องมีการเจรจากับเอกชนอีกครั้ง ทั้งนี้มองว่าการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า ถือเป็นสิ่งสำคัญช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ที่เชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก ฝั่งเหนือ และจังหวัดนนทบุรี นับเป็นเรื่องที่ดี อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้าในภาพรวมเป็นไปตามแผนงานและอยู่ในระหว่างการทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวเส้นทางและรูปแบบการให้บริการของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูฯ และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในแนวสายทางเกิดการปรับพฤติกรรมในการเดินทาง โดยมีแผนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อเติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขณะที่นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่สามารถผลักดันให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้จนสำเร็จ แม้จะล่าช้ากว่าแผนไปกว่า 2 ปี เบื้องต้นบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน จะเริ่มเก็บค่าโดยสารในวันที่ 18 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าในราคาที่ถูกและเหมาะสม หากรัฐบาลมีการเจรจาการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารแต่ละเส้นทางให้ภาคเอกชน

สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระหว่างเวลา 06.00 น.- 20.00 น. ความถี่ให้บริการทุก 10 นาที

สัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเอเชียใต้เดินทางเข้าไทยสูงขึ้น

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียใต้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 36.98 หรือเพิ่มขึ้น 11,979 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากการมีวันหยุดต่อเนื่อง อาทิ การออกเดินทางท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดเทศกาลดิวาลีของอินเดีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 และมาตรการยกเว้นวีซ่าของไทย อีกทั้งมีการฟื้นตัวของตลาดระยะใกล้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอินเดีย จีน และเกาหลีใต้ ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 612,904 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,783 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย จีน รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยนักท่องเที่ยวอินเดีย เกาหลีใต้ จีน และรัสเซีย ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ปรับตัวลดลงร้อยละ 25.32 เนื่องจากสิ้นสุดการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วกว่า 1.01 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ในสัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว เป็นปัจจัยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และเอเชียตะวันออก การเพิ่มการอำนวยความสะดวก โดยการยกเลิกบัตร ตม.6 ณ ด่านสะเดา เป็นการชั่วคราว การมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลดิวาลีของอินเดีย การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

เกษตรกรรม/สิ่งแวดล้อม

ไทยประกาศห้ามนำเข้า “อิกัวนา” ทุกชนิด ป้องกันและควบคุมการแพร่พันธุ์ในประเทศ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ไทยพบการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอิกัวนาต่างถิ่นในพื้นที่ธรรมชาติโดยไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่การระบาด จึงกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของจำนวนประชากรอิกัวนาในประเทศไทยด้วยการไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าอิกัวนาทุกชนิด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดชนิดสัตว์ป่า ที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศดังกล่าวส่งผลให้การนำเข้าสัตว์ป่า กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ วงศ์อิกัวนาลำดับที่ 690 อิกัวนาทุกชนิดในสกุล Iguana เป็นเรื่องผิดกฎหมาย จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงและหากมีผู้กระทำผิดมีโทษทักจำทั้งปรับ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองอิกัวนาทางระบบออนไลน์ จากการลงทะเบียนพบว่ามีผู้แจ้งครอบครองอิกัวนาจำนวน 244 ราย ซึ่งครอบครองอิกัวนาทั้งสิ้นจำนวน 3,419 ตัว โดยพบการครอบครองอิกัวนามากที่สุด 982 ตัว ในจังหวัดชลบุรี

สภาพอากาศวันนี้ มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงทำให้ทั่วทุกภาคมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า พยากรณ์อากาศวันนี้ (21 พ.ย.66) บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดจนขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล มีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย มีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

สังคม

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนางสาวแอนโทเนีย นำความภาคภูมิใจมาให้คนไทยทุกคน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ใส่เสื้อผ้าไหมลายขอพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สีแดงเลือดนก เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมกล่าวว่า อยากส่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย

ขณะเดียวกัน ยังกล่าวถึงมีการโพสต์แสดงความยินดี กับนางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว ตัวแทนประเทศไทย คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe 2023 และจะนำมาเป็น 1 ในคณะกรรมการซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ ว่าไม่ใช่เป็น 1 ในคณะกรรมการฯ ช่วงเย็นนี้จะเข้าไปประชุมที่พรรคเพื่อไทยคงมีการพูดคุยในเรื่องนี้ พร้อมมองว่าเป็นความสำเร็จและไม่ต้องเสียใจที่ได้ที่ 2 เพราะความงามและวิธีตอบคำถาม นำความภาคภูมิใจมาให้คนไทยทุกคน

กระทรวง พม. ขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบขอทานต่างชาติ แจ้งสายด่วน 1300

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีขบวนการขอทานชาวจีน ว่า ข่าวที่มีขอทานชาวจีนได้มีการพบเห็นหลายที่ คาดว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับทุกหน่วยงานให้ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งเท่าที่ทราบขอทานรายที่พบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เดินทางเข้ามาด้วยพาสปอร์ตที่หมดอายุแล้ว เป็นการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ถูกต้อง

ประเทศไทยถูกจัดลำดับการค้ามนุษย์แบบขึ้นๆ ลงๆ นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนรวบรวมทำรายงาน Tip Report หรือการส่งรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าปลายปีนี้จะแล้วเสร็จและภายในเดือนมกราคม 2567 จะส่งให้กับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งเรื่องขอทานและอีกหลายกิจการ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกลับสู่เทียร์ 1

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบขอทานต่างชาติ แจ้งสายด่วน 1300

บูรณาการรับมือโรคและภัยสุขภาพ นำเทคโนโลยีมายกระดับงานสื่อสารความเสี่ยงทางระบาดวิทยาเชิงรุกสู่ประชาชน

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคและสมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม เรื่อง 1 ศตวรรษ งานป้องกันควบคุมโรค เส้นทาง งานป้องกัน ควบคุมโรคจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต ว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นบทเรียนที่ทำให้เห็นชัดว่างานระบาดวิทยา เป็นงานสำคัญที่ต้องอาศัยเครือข่าย โดยเฉพาะวันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นแล้ว ฉะนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกัน ไม่อยู่ในระบบกระทรวงสาธารณสุข แต่เครือข่ายระบาดวิทยาในภูมิภาคต้องคงอยู่ เพื่อเป็นปราการสำคัญในการควบคุม ป้องกันโรค การรับมือโรคโควิด-19 ไทยเป็นประเทศอันดับ 5 ของโลกที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะด้านความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรค แต่แม้ไทยจะเก่งเรื่องสาธารณสุขและการแพทย์ แต่โควิด-19 ก็ทำให้ทราบว่ายังมีหลายเรื่องที่ประเทศไทยยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ ยา และวัคซีน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีความพยายามพัฒนาความสามารถพึ่งพาตนเองของประเทศ งานระบาดวิทยาเองก็ต้องพัฒนาโดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น มาใช้ในงานระบาดวิทยา แบบ One Health คำนึงถึงปัจจัยสุขภาพรอบด้าน ทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและจิตวิทยา เพื่อมุ่งสื่อสารความเสี่ยงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุดกรมควบคุมโรค กำลังหาความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ เดินหน้าทำ SMS Alert เตือนภัยสุขภาพประชาชนเป็นรายพื้นที่

สำหรับการวิชาการเครือข่ายความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคและสมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนามครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมควบคุมโรค หน่วยงานระดับพื้นที่ 150 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องของการระวังป้องกันโรคของเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานต่างๆ ร่วมกัน นำสู่การพัฒนา ยกระดับกลไกเครือข่ายงานป้องกันควบคุมโรคและงานระบาดวิทยาทั่วประเทศต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกา

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าวSource link