ข่าวสารกรุงเทพฯ

ปีนี้ส่งออกข้าวไทย ขึ้นแท่นอันดับ 2 ของโลกแซงเวียดนาม : PPTVHD36


คาดปีนี้ส่งออกข้าวไทยทะลุ 8 ล้านตัน ขี้นแท่นอันดับ 2 ของโลกแซงเวียดนาม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวไทย ปี 65 รวมกว่า 7.7 ล้านตัน แซงเวียดนามขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย เพิ่มขึ้นจากปี 64 ซึ่งอยู่ที่ 6.3 ล้านตัน 

ปีนี้คาดการณ์ว่าส่งออกข้าวจะเกิน 8 ล้านตัน เพราะคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ขณะที่ตลาดเก่าอย่างตะวันออกกลางกลับมาบริโภคข้าวไทย

สถานการณ์ราคาข้าววันนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ และถ้าวันไหนราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลนี้ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชดเชยเงินส่วนต่างผ่านบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ให้มีรายได้ตามที่ประกันไว้ โดย 4 ปี ที่ผ่านมาจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้วถึง 180,000 ล้านบาท ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีครอบครัวได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาท และมีเงินอีกก้อนคือไร่ละพัน ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน อีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา

นายจุรินทร์ยังเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 และการประกวดข้าวถุงคุณภาพดีประจำปี 2565 เพื่อรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิ และข้าวสารบรรจุถุงของไทย ส่งเสริมการเพาะปลูกและสร้างต้นแบบการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ การผลิตและจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี และเชิดชูชาวนาและผู้ประกอบการผู้รักษาคุณภาพข้าวไทย

ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายสำรวย สร้อยแก้ว จ.ยโสธร / และประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลที่ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ไผ่ใหญ่ จ.อุบลราชธานี / และผู้ชนะการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ประเภทผู้ประกอบการโรงสี/สหกรณ์ ชนิดข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ 1 ตรา A-Rice / ข้าวหอมไทย รางวัลที่ 1 ตราเอิร์ธไรซ์   และ ภายในงานได้มีการลงนาม MOU ซื้อข้าวหอมมะลิร่วม 1,066 ตัน ในราคานำตลาด สูงกว่าราคาตลาด 500 บาท/ตัน ระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร กับโรงสี 5 รายด้วยSource link