ข่าวสารกรุงเทพฯ

พืชอาหารสัตว์ รักษ์โลก “Climate Smart Agriculture”
กรุงเทพฯ 20 พ.ย. – มาร์ส เพ็ทแคร์ ร่วมลงนามกับ 6 พันธมิตรคู่ค้าข้าวโพดและข้าวเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) พลิกโฉมด้วย Climate Smart Agriculture ตามเป้าหมายความยั่งยืนบริษัทแม่มุ่งสู่ Net Zero ปี 93

นายปิยรัฐ อมรฉัตร ผู้อำนวยการด้านการจัดซื้อ ภูมิภาคเอเชีย บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ให้ความสำคัญของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทคู่ค้า 6 ราย ดำเนินกิจกรรม “Climate Actions For A Better Tomorrow” โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่านโครงการเกษตรกรรมฟื้นฟู โดยเริ่มดำเนินโครงการในการปลูกข้าวโพดและข้าวนำร่องที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ลพบุรี

การลงนามดังกล่าวนับเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายบริษัทที่วางแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูดินควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

“บริษัทมีเป้าหมายผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้กรอบความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ในดำเนินโครงการเกษตรกรรมฟื้นฟู มุ่งยกระดับสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อจัดเก็บคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับปรุงคุณภาพของลุ่มน้ำ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งกับเกษตรกร เพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก้าวไปสู่การเกษตรแบบเท่าทันภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) โดยทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และเกษตรกร ส่งเสริมวิธีการทำเกษตรที่ดียิ่งขึ้น และการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตข้าวโพดและข้าวอย่างยั่งยืน” นายปิยรัฐ กล่าว

ด้านนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า มีความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 7 หน่วยงาน ในฐานะตัวแทน จ.นครราชสีมา ยินดีที่ภาคเอกชนมีความสนใจในการทำการเกษตรกรรมฟื้นฟู และร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วน ในส่วนของภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มภาคเกษตรกรรม เพราะเป็นอาชีพหลักของประชาชนใน จ.นครราชสีมา

สำหรับ 6 พันธมิตรที่ลงนาม ประกอบด้วย ร้านตรงพานิช, บริษัท ส.วิริยะอินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท พูลอุดม จำกัด, บริษัท วชาไล จำกัด (แสงตะวัน), ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรแก้วพืชผล และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลไรซ์ แอนด์โปรดักซ์ จำกัด.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link