ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลพร้อมหนุนไทยเป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์โลก – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 8 ต.ค. – “คารม” เผยรัฐบาลโดยกระทรวง อว. มีศักยภาพ พร้อมสนับสนุน คกก.ซอฟต์พาวเวอร์ฯ เดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ของโลก

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ตั้งเป้าพัฒนาแรงงานทักษะสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาต่างๆ 11 สาขาสู่ตลาดโลก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ของโลกนั้น

นายคารมกล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมเข้าไปสนับสนุนใน 3 ส่วนสำคัญคือ การพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสูงขึ้น การใช้ข้อมูลทางวิชาการเสริมในประเด็นสำคัญเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้รับความเชื่อถือในระดับโลก และการจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 11 สาขา ประกอบด้วย อาหาร กีฬา งานเทศกาล ท่องเที่ยว​ ดนตรี​หนังสือ​ ภาพยนตร์​ เกม​ ศิลปะ​ การออกแบบ​และแฟชั่น​ ซึ่ง อว. มีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยซึ่งกระจายอยู่ที่ประเทศ ที่สามารถนำมาสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ได้ทันที

นายคารม กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการพัฒนากำลังคน ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายจะพัฒนากำลังคนถึง 20 ล้านคน โดยในปีแรกจำนวน 1 ล้านคนนั้น อว. มีกลไกการเพิ่มทักษะ หรือ Upskill- Reskill โดยจะเน้นการยกระดับทักษะคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง ใช้มหาวิทยาลัย 150 แห่งทั่วประเทศทำได้ในทุกพื้นที่ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะและเครือข่ายอาชีวะ เชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานทักษะและธนาคารหน่วยกิต รวมทั้งมหาวิทยาลัยหลักที่มีหลักสูตรทางด้านนี้อยู่แล้ว สามารถจะต่อยอดสอนในทักษะที่สูงขึ้นอีก ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ มีหลักสูตรแล้ว 871 หลักสูตร สามารถผลิตคนด้านนี้ได้ประมาณปีละ 40,000 คน โดยเมื่อได้รับทราบความต้องการของซอฟต์พาวเวอร์แต่ละสาขาทั้ง 11 ด้านแล้ว อว. ก็จะเร่งให้มหาวิทยาลัยไปปรับเพิ่มเติมอีกให้ตรงกับโจทย์และความต้องการ

“อว. มีอุทยานวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งระบบ ใน 11 ด้าน โดยสามารถปรับให้เป็นนิคมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการกระตุ้นกิจกรรมสร้างสรรค์ในเยาวชน นิสิต นักศึกษา กระตุ้นพลังการสร้างสรรค์ของเยาวชน และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ การอบรม การประกวดแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหน่วยงานภายใต้ อว. สามารถร่วมดำเนินการได้อย่างเต็มที่ พร้อมใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในทุกด้าน สนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้” นายคารม ย้ำ .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link