ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลยันให้ความสำคัญโรงเรียนพระปริยัติธรรม – สำนักข่าวไทย อสมท
รัฐสภา วันนี้  (  28 ก.ย.)   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ย้ำปี 2567 จะได้รับการจัดสรรงบเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   วันนี้  ( 28 ก.ย.) ที่มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา  นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย  ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี  กรณีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562    ที่ผ่านมาพบว่ามีการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  พร้อมฝากถามรัฐบาลว่าการพิจารณางบประมาณกรณีดังกล่าวในปีถัดไปจะจัดสรรมากกว่าที่ผ่านมาหรือไม่  รวมทั้งฝากให้รัฐบาลไปพิจารณาในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  ฝากให้รัฐบาล ให้ความสำคัญกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสร้างโอกาสให้กับการศึกษาพระพุทธศาสนา

นางพวงเพชร ชุนละเอียด  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่และมีการรับข้อร้องเรียน กรณีการจ่ายเงินและค่าตอบแทนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีความล่าช้านายกรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจ  ได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว  ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการเร่งรัดและอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมาตามขั้นตอน  ส่วนคำถามที่ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากกว่าเดิมหรือไม่ กรณีนี้ตามระเบียบสำนักงบประมาณ  การดำเนินการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนของการศึกษาพระปริยัติธรรม จะเป็นแนวทางเดียวกันโดยจากการสำรวจในปี 2567  จะได้งบประมาณมากกว่าเดิม 584 ล้านบาท  ซึ่งจะได้มีการรายงานให้กระทรวงการคลังได้เห็นชอบเพื่อพิจารณาต่อไป

ส่วนกรณีการอนุมัติการกำหนดตำแหน่งนั้น  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ในการอนุมัติงบประมาณในตำแหน่งต่างๆ จะต้องมีภารกิจในลักษณะงานสอนหรือการสนับสนุนการศึกษาของพระปริยัติธรรม  รวมทั้งมีหน้าที่และบทบาทที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของพระปริยัติธรรม  และมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ซึ่งหากตำแหน่งที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอยู่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็จะสามารถเสนอให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ต่อไป.- สำนักข่าวไทย  


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link