ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ไทย” ติดอันดับ 2 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ ปี 2023


U.S. News and World Report สำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวความเห็น และการจัดอันดับต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม และมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2023 หรือ Best Countries for Starting a Business ซึ่งไทยติดอันดับ 2 ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2023 จากทั้งหมด 85 ประเทศ

.

โดยรวบรวมผลสำรวจประชาชนทั่วโลกกว่า 17,000 ราย และการประเมินประเทศต่าง ๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 4,600 ราย ที่เป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจด้านธุรกิจ เช่น ผู้นำระดับอาวุโสในองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้างพนักงาน

การจัดอันดับดังกล่าวอิงตามคุณลักษณะเฉพาะ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการมีราคาเหมาะสม ระบบราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ ของโลกได้ รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

สำหรับ 10 อันดับแรก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2566

1. อินเดีย

2 ไทย

3. จีน

4. เม็กซิโก

5. สหรัฐ

6. ฟิลิปปินส์

7. เวียดนาม

8. บราซิล

9. มาเลเซีย

10. สเปน

.

อ้างอิงจาก https://www.usnews.com/…/best-countries-to-start-a…

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

——————-

 </p>
</div><!--DETAIL-->  </div>

<div class=Source link