ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ข่าวดี !! กกจ. รับสมัครคนไทยทำงานมาเก๊า 46 อัตรา เงินเดือน 5


29/09/2566

พิมพ์

 

ข่าวดี !! กกจ. รับสมัครคนไทยทำงานมาเก๊า 46 อัตรา เงินเดือน 5 – 8 หมื่นบาท

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จำนวน 7 ตำแหน่ง 46 อัตรา เงินเดือน สูงสุด 80,154 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ อาหาร มีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามกฎหมาย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ต.ค. 66 ไม่

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ซึ่งประกอบกิจการสถานคาสิโน ร้านอาหาร และโรงแรม จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 46 อัตรา ได้แก่ พนักงานนวดสปา พนักงานการตลาดนานาชาติ พนักงานดูแลลูกค้าหน้าประตู พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (วีไอพี) พนักงานดูแลกระเป๋า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (วีไอพี) และพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 50,808 – 80,154 บาท โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารในช่วงเวลาทำงาน มีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนด ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,500 บาท โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” โดยยื่นใบสมัครทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่นายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ต้องการ จะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม สื่อสารภาษาจีนกลาง/จีนกวางตุ้งได้ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นกะได้ และหากมีประสบการณ์การการทำงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยทั้ง 7 ตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานการตลาดนานาชาติ เพศหญิง จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,300 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 80,154 บาท

2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (วีไอพี) เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,100 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 70,518 บาท

3. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (วีไอพี) เพศหญิง จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 70,080 บาท

4. พนักงานนวดสปา เพศหญิง จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 56,940 บาท อายุไม่เกิน 50 ปี

5. พนักงานดูแลลูกค้าหน้าประตู เพศชาย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,700 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 51,246 บาท

6. พนักงานดูแลกระเป๋า เพศชาย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,700 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 51,246 บาท

7. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพศชายและหญิง จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,600 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 50,808 บาท

“รัฐมนตรีพิพัฒน์ มุ่งยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่กับการพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะและศักยภาพตรงตามความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศไทยอีกด้วย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการSource link