ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐย้ำทุกร้านทั่วไทยติดป้าย “ปังชา” ได้


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเมนู “ปังชา” น้ำแข็งไสรสชาไทย ใส่ขนมปัง ซึ่งผู้ประกอบการรายหนึ่งอ้างสิทธิได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ว่า ผู้ประกอบการรายนี้ ยื่นจดเครื่องหมายการค้ากับกรม 9 เครื่องหมาย ทุกเครื่องหมายมีการสละสิทธิ์คำว่า “ปังชา” และ “Pang Cha” (ไม่ขอถือสิทธิ์ใช้คำดังกล่าวเพียงคนเดียว แต่ผู้อื่นสามารถใช้ได้ด้วย) แต่ยกเว้นคำขอเลขที่ 220133777 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีองค์ประกอบของคำว่า Pang Cha ร่วมกับรูปไก่ประดิษฐ์วางอยู่ในวงรี โดยผู้ประกอบการรายนี้ได้นำส่งหลักฐานว่า มีการใช้เครื่องหมายนี้

อย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย กรมจึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่มีการสละสิทธิ์คำว่า Pang Cha ทำให้ผู้ประกอบการ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ที่จะใช้เครื่องหมายนี้ตามองค์ประกอบของคำและภาพตามที่ได้รับจดทะเบียน แต่ไม่สามารถดึงเฉพาะบางส่วนของเครื่องหมาย คือ คำว่า “Pang Cha” และ “ปังชา” มาอ้างเป็นเจ้าของสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว

“ขอย้ำว่า บุคคลอื่นยังสามารถนำคำว่า “ปังชา” และ “Pang Cha” ไปใช้ได้ แต่ต้องไม่ใช้ทั้งภาพและคำ ในรูปแบบเดียวกันกับที่ผู้ประกอบการ รายนี้ได้รับจดทะเบียนเอาไว้แล้ว เพราะจะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายนี้ได้”

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายนี้ยังได้จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือ ภาชนะสำหรับใส่ปังชาไว้ด้วย แต่ไม่ได้จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในสูตรปังชา เพราะเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ ดังนั้น ผู้ประกอบการรายอื่นที่มีเมนูน้ำแข็งไสรสชาไทย จึงสามารถขายต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือโทร.สายด่วน 1368 และ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญา.Source link