ข่าวสารกรุงเทพฯ

สนง.อิสลามสงขลา จัดงานรวมตัวต้านสงคราม – สำนักข่าวไทย อสมท
สงขลา  22 ต.ค.-สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมรวมกันเป็นหนึ่งเพื่ออัลกุดส์ (ดินแดนปาเลสไตน์) พร้อมเรียกร้อง 6 ข้อ ไปสู่ประชาคมโลก ยุติการโจมตี  

ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา จัดงาน “รวมเป็นหนึ่งเพื่ออัลกุดส์” เพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย ต่อการที่อิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวปาเลสไตน์ พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “มัสยิดอัลอักซอ และการต่อสู้ในยุคสุดท้าย”และรับชมนิทรรศการว่าด้วยอัลกุดส์ และ มัสยิดอัลอักซอ  เพื่อร่วมกันสร้างพลังแห่งการดุอา ขอพรให้แก่ชาวปาเลสไตน์

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันถือแผ่นป้ายข้อความเรียกร้องให้หยุดการรุกรานปาเลสไตน์ โดยพบว่ามีชาวไทยมุสลิมจากหลายจังหวัด เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อร่วมกันฟังการเสวนา รับทราบสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ รวมถึงแนวโน้มของสถานการณ์ 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการออกแถลงการณ์ในนามสมัชชาประชาชนรวมเป็นหนึ่งเพื่ออัลกุดส์ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรภาคประชาชน ทั้งองค์กรศาสนา และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเรียกร้องไปยังคู่สงครามและประชาคมโลก ใน 6 ประการ ได้แก่ ประชาชาติอิสลามทั่วโลกต้องร่วมกันพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองมัสยิดอัลอักซอและอัลกุดส์เอาไว้จนสุดความสามารถ ขอให้ขบวนการฮามาสปฏิบัติต่อตัวประกันชาวไทยและเชลยสงครามด้วยดีและเร่งปล่อยตัวคนไทยกลับสู่มาตุภูมิโดยเร็ว 

ขอให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดการทำลายเป้าหมายที่เป็นพลเรือนและเปิดโอกาสให้ประชาคมโลกส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซา ให้อิสราเอลเคารพต่อสิทธิของชาวปาเลสไตน์ ว่าด้วยอธิปไตยเหนือแผ่นดินมาตุภูมิของพวกเขา ให้อิสราเอลหยุดการละเมิดมัสยิดอัลอักซอและอัลกุดส์ รวมทั้งหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวปาเลสไตน์อันเป็นสาเหตุหลักอันแท้จริงของสงคราม และประชาคมโลกต้องร่วมกันหยุดยั้งการรุกรานของอิสราเอล หยุดแผนการอพยพชาวกาซา ให้ไปอยู่แผ่นดินอื่นเพื่อให้แผ่นดินปาเลสไตน์ทั้งหมดตกเป็นของอิสราเอล ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและนำมาซึ่งสงครามที่ไม่รู้จบ.–สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link