ข่าวสารกรุงเทพฯ

เงื่อนไขการใช้งานของ BBC – BBC News ไทย


เมื่อคุณใช้บริการของเรานั่นหมายความว่า คุณยอมรับเงื่อนไขของเราแล้ว ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เราสามารถพักหรือยุติการใช้งานและบัญชีของคุณได้

บริการของเราหมายถึงบริการดิจิทัลที่ BBC มีให้ เช่น

 • เว็บไซต์
 • BBC iPlayer
 • แอปพลิเคชั่น
 • พ็อดคาสท์
 • บริการข่าวแบบ RSS
 • Red Button

เนื้อหาของเราหมายถึงเนื้อหาของบริการดังกล่าว เช่น

 • รายการโทรทัศน์และวิทยุ
 • ข้อความ
 • เสียง
 • วิดีโอ
 • ภาพ
 • เกม
 • ซอฟต์แวร์
 • เนื้อหาเชิงเทคนิค อาทิ เมตาดาต้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสเปิด
 • เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้บริการของเรา

เมื่อคุณใช้บริการของ BBC Worldwide คุณสามารถซื้อสำเนารายการของ BBC เพื่อเก็บไว้ได้ เมื่อคุณใช้บริการของเราที่มีเงื่อนไขพิเศษ เราจะแจ้งเงื่อนไขเหล่านั้นให้คุณทราบ

เรามีคำแนะนำเรื่องการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็ก และการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เด็กใช้งานอย่างเหมาะสม

คุณต้องมีใบอนุญาตเพื่อชมหรือบันทึกรายการที่กำลังออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่อง หรือเพื่อชมหรือบันทึกรายการของ BBC บน iPlayer เมื่อคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร หมู่เกาะแชนเนล หรือไอล์ ออฟ แมน นี่หมายถึงการใช้งานด้วยอุปกรณ์ทุกชนิด ถ้าคุณอยู่ที่อื่น คุณต้องตรวจสอบว่ามีบริการออกใบอนุญาตในประเทศของคุณหรือไม่

มีข้อห้ามสำหรับการกระทำดังนี้

 • แทรกแซงบริการและเนื้อหาของเรา
 • พยายามหลบเลี่ยงเทคโนโลยีในการปกป้องเนื้อหาของเรา
 • เข้าถึงเนื้อหาของเราจากภายนอกสหราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือช่วยให้ผู้อื่นทำเช่นนี้
 • ไม่ยอมลบเนื้อหา เกม หรือแอปพลิเคชั่นจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อเราขอให้คุณทำ
 • ห้ามทำอันตรายให้ผู้อื่นหรือละเมิดผู้อื่นในขณะใช้บริการหรือเนื้อหาของเรา
 • ห้ามทำลายชื่อเสียงของเรา
 • ห้ามทำให้เราถูกดำเนินคดีด้วยการหมิ่นประมาทผู้ใดผู้หนึ่ง กล่าว พูด หรือแสดงความเห็นในคดีที่ยังดำเนินอยู่
 • ห้ามคุกคามหรือทำให้ผู้ใดเสียใจ
 • ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการละเมิดหรือมีลักษณะลามก
 • ถ้าคุณเห็นแย้งกับใคร ให้แย้งถ้อยคำโต้เถียง มิใช่คุกคามบุคคลนั้น
 • ห้ามแสร้งว่าเป็น BBC เว้นแต่จะอยู่ในงานสังสรรค์ที่มีการแต่งตัวตามจินตนาการ
 • สร้างบริการหรือเลียนแบบบริการ
 • ใช้ตรา เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ของเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาต
 • ใช้หรือกล่าวถึงเนื้อหาของเราในเอกสารแถลงข่าวหรือข้อเขียนด้านการตลาด
 • หาเงินจากเนื้อหาหรือบริการของเรา
 • เผยแพร่เนื้อหาของเราในส่วนที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่เผยแพร่ได้

การใช้เนื้อหาของ BBC

คุณต้องได้รับอนุญาตเมื่อต้องการใช้สิ่งดังต่อไปนี้

 • รายการทั้งรายการ
 • รายการบางส่วน
 • ภาพถ่าย
 • เนื้อหา
 • สัญลักษณ์และตราอื่น ๆ ของเรา
 • สิ่งอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์

เราไม่ได้มีลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดเสมอไป เนื้อหาบางส่วนของเราอาจมีเนื้อหาของผู้อื่นรวมอยู่ด้วย เช่น ภาพ วิดีโอ หรือเพลงของศิลปิน นักแสดง และนักดนตรี เราอาจมีใบอนุญาตออกอากาศ แต่บริษัทผู้ผลิตรายการเป็นเจ้าของเนื้อหา

เมื่อคุณได้รับอนุญาตแล้ว

ถ้าคุณอยู่ที่โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย คุณจะมีใบอนุญาตจากหน่วยงานด้านการบันทึกข้อมูลเพื่อการศึกษา

คุณอาจบันทึกพ็อดคาสท์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลได้ คุณสามารถถ่ายโอนพ็อดคาสท์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณได้ แต่อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณส่งพ็อดคาสท์กลับสู่อินเทอร์เน็ต ให้ใช้ปุ่มแชร์เพื่อแจ้งเพื่อน ๆ ของคุณ

สิ่งที่เผยแพร่ต่อได้คืออะไร

เนื้อหาที่เผยแพร่ต่อได้จะมีปุ่มเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งปุ่มอยู่ข้าง ๆ

 • Share
 • Embed
 • RSS
 • ปุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอื่น ๆ

เราไม่ได้มีลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่เผยแพร่ต่อได้เสมอไป บางครั้งเราต้องขออนุญาตจากผู้ผลิต ดังนั้นจงปฏิบัติตามกฎ มิฉะนั้นผู้ผลิตจะไม่อยากผลิตเนื้อหาให้เราอีก

สิ่งที่เผยแพร่ต่อได้ – คุณทำอะไรได้บ้าง

ใช้ปุ่มเพื่อเผยแพร่ต่อ เพื่อเผยแพร่ลิงก์เนื้อหาของเราบนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของคุณ

การแชร์เนื้อหาของเรา

คุณใช้ปุ่ม Embed ของเราเพื่อแชร์เนื้อหาของเราบนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของคุณได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบแสดงเนื้อหา และห้ามเอาเนื้อหาออกจากระบบ ห้ามใช้เนื้อหาที่ไม่มีปุ่ม Embed

การใช้บริการส่งข่าว

คุณอาจใส่บริการรายงานข่าว BBC News ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของคุณได้เมื่อ

 • คุณไม่เปลี่ยนแปลงการรายงานข่าวหรือเอาตราหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ของเราออก
 • คุณอ้างว่าได้เนื้อหามาจากเรา โดยระบุว่าได้มาจาก BBC News bbc.co.uk/news หรือ ใส่ข้อความและไฮเปอร์ลิงก์ไว้ใกล้ ๆ อย่างเห็นได้ชัด
 • คุณไม่ใส่ตราและสัญลักษณ์ของเรา หรืออื่น ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่ได้มาพร้อมกับการรายงานข่าวนั้น

การแสดงความคิดเห็น

ทำได้และควรทำสำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่ต่อได้ ตราบเท่าที่ไม่มีเจตนาร้าย

สิ่งที่เผยแพร่ต่อได้ – คุณทำอะไรไม่ได้บ้าง

 • ห้ามใช้สิ่งเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือเป็นการละเมิด และห้ามใส่ข้อมูลที่เป็นภัยหรือละเมิดลงในสิ่งที่เผยแพร่ต่อได้
 • คุณไม่อาจเก็บเงินจากคนที่มาใช้สิ่งที่เผยแพร่ต่อของเราได้ ถ้าคุณใส่ข้อมูลเหล่านั้นไว้ในเว็บไซต์ที่เก็บค่าเนื้อหา คุณต้องแจ้งว่าข้อมูลเหล่านั้นมีให้ดูฟรี
 • ห้ามคุณให้บริการด้วยเนื้อหาที่เผยแพร่ต่อได้จากเราเพียงอย่างเดียว
 • ห้ามเอ่ยถึงความสัมพันธ์กับ BBC อย่างเกินความจริง
 • ห้ามโยงโฆษณาหรือกล่าวถึงสปอนเซอร์ในเนื้อหาที่เผยแพร่ต่อได้ของเรา
 • ห้ามทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องที่มาของเนื้อหา

สิ่งที่เผยแพร่ต่อได้ – คุณต้องทำอะไรบ้าง

 • ใช้เนื้อหาล่าสุด ห้ามลบระบบติดตามหรือเชื่อมโยงของเรา
 • แสดงเนื้อหาอย่างถูกต้อง
 • แจ้งข้อมูลของที่มาอย่างชัดเจน ควรใส่ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อนำสู่แหล่งที่มาโดยไม่ให้มีสิ่งใดมาขั้นระหว่างไฮเปอร์ลิงก์และข้อมูลของที่มา

เมตาดาต้า

สำหรับบุคคล คุณไม่อาจลบเมตาดาต้าออกจากเนื้อหาของเรา แต่เรามีบริการให้คุณใช้เมตาดาต้าบางอย่างของเราเพื่อบางวัตถุประสงค์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการเมตาดาต้าแล้ว คุณอาจใช้หรือจัดเมตาดาต้าของ BBC ใหม่เพื่อเว็บไซต์ บล็อก แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และการวิจัยเชิงวิชาการของคุณได้ ตราบเท่าที่คุณไม่รบกวนบริการ ปฏิบัติตามข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษที่เราจะแจ้งให้ทราบ

สำหรับธุรกิจ คุณต้องได้รับอนุญาตใช้เมตาดาต้าของเรา คุณไม่อาจใช้บริการเมตาดาต้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

เนื้อหาที่สร้างขึ้น – หมายถึงอะไรบ้าง

หมายถึงเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นเองด้วยการ

 • ถ่ายโอนเนื้อหาของคุณไปยังบริการของเรา เช่น บริการที่ให้แสดงความเห็น กระดานกระทู้ และพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • ถ่ายโอนวิดีโอหรือภาพถ่ายของเหตุด่วนไปที่ BBC News
 • ใช้บริการอย่างหนึ่งเพื่อสร้างเนื้อหาบางอย่างแล้วถ่ายโอนไปที่ BBC

สิ่งที่คุณใช้ในการแข่งขัน เช่น ภาพวาด ไม่ถือเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นในที่นี้ การแข่งขันมีกฎเฉพาะเพื่อการนั้นเอง

เนื้อหาที่สร้างขึ้น – เงื่อนไข

 • อาจมีการปรับปรุง – บริการบางอย่างมีเครื่องมือให้ผู้อื่นใช้ ผลิตซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น หรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยได้แรงบันดาลใจจากเนื้อหาของคุณ
 • เราจะไม่จ่ายเงินให้เนื้อหาที่คุณสร้าง – เราขอขอบคุณที่คุณเผยแพร่สิ่งที่คุณสร้างสรรค์กับเรา แต่เราไม่อาจจ่ายเงินคุณเพื่อการนี้
 • อาจมีเงื่อนไขอื่น – คุณอาจใช้เครื่องมือของบุคคลอื่นถ่ายโอนสิ่งที่คุณสร้างมาให้เรา คุณควรศึกษาว่าบุคคลเหล่านั้นมีเงื่อนไขใดหรือไม่
 • ข้อมูลส่วนบุคคล – เรา(หรือผู้ให้บริการที่เราใช้เพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนผลงานของคุณ) จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เราโดยไม่แจ้งให้คุณทราบก่อน
 • เราอยากใช้เนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น – แต่ก็ไม่จำเป็นว่าเราจะใช้เสมอไป
 • ชื่อของคุณ – เรามักแสดงชื่อของคุณไว้กับผลงานของคุณ เราจะพยายามลบชื่อคุณออกถ้าคุณต้องการ แต่เราอาจไม่ทำเช่นนี้เสมอไป

ธรรมสิทธิ

เมื่อคุณถ่ายโอนผลงาน นั่นหมายความว่าคุณสละธรรมสิทธิในผลงานนั้น และเราสามารถ

 • ใช้ผลงานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งว่าคุณเป็นผู้สร้าง
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลงานของคุณ และคุณไม่อาจตำหนิเราได้

เราอาจติดต่อคุณ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ดนตรี ภาพ วิดีโอ หรือข้อความในงานของคุณหรือไม่ หรือเพื่องานธุรการเอกสาร

เนื้อหาที่สร้างขึ้น – คุณทำอะไรกับเนื้อหาเหล่านั้นได้บ้าง

หากคุณมีลิขสิทธิ์

 • คุณมีลิขสิทธิ์ถ้าคุณสร้างผลงานใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดยสมบูรณ์ นี่หมายความว่าผลงานต้องไม่แสดงเนื้อหาของบุคคลอื่น เช่น วิดีโอ หรือดนตรี เป็นต้น ถ้าเป็นเช่นนี้คุณอาจทำอย่างไรกับผลงานของคุณก็ได้
 • คุณอาจเผยแพร่ผลงานของคุณด้วยบริการบางอย่างของเรา เช่น กระดานข้อความ พื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่องแสดงความคิดเห็นท้ายรายงานข่าว เป็นต้น

หากคุณไม่มีลิขสิทธิ์

 • ถ้าผลงานของคุณมีเนื้อหา เช่น ภาพ เสียง ดนตรี หรือวิดีโอ ที่บุคคลอื่นผลิต ลิขสิทธิ์ของเนื้อหานั้นอาจเป็นของบุคคลนั้น นี่หมายความว่าคุณจะต้องขออนุญาตจากบุคคลนั้นก่อนจะทำอะไรกับผลงานของคุณ เช่น การเผยแพร่ผลงานนั้นกับ BBC เป็นต้น
 • เมื่อคุณได้รับอนุญาตแล้ว คุณสามารถเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะได้

เนื้อหาที่สร้างขึ้น – BBC ทำอะไรกับเนื้อหาเหล่านั้นได้บ้าง

 • เมื่อคุณเผยแพร่ผลงานของคุณกับเรา เราจะพยายามแจ้งคุณว่าเรากำลังจะทำอะไรกับผลงานนั้น แต่ก็ไม่อาจเป็นเช่นนี้เสมอไป เราอาจ
 • ใช้ แนะนำ หรือเก็บในบริการและเนื้อหาของ BBC
 • ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง หรือแปลผลงานนั้น หรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานนั้น
 • เราจะแก้ไขเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับข่าวเมื่อจำเป็น
 • ใช้ผลงานนั้นกับเครื่องมือของเราเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่หรือผสมเนื้อหา
 • เราอาจแสดงผลงานของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น
 • ชวนคนอื่นมาใช้ผลงานของคุณเพื่อสร้างผลงานของพวกเขาเอง
 • ดัดแปลงเพื่อลดระดับลง
 • เราอาจทบทวน แก้ไข ถอด หรือตัดสินใจไม่แสดงผลงานนั้น และถ้าผลงานนั้นผิดกฎหมาย เราอาจแจ้งความได้

และเราสามารถใช้ผลงานนั้น:

 • ได้ทั่วโลก
 • ในสื่อทุกชนิด
 • นานเท่าที่เราต้องการ แม้คุณจะหยุดใช้บริการของเราแล้ว

นอกจากนี้ บุคคลใดที่ร่วมงานกับเราจะสามารถทำสิ่งดังกล่าวได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณส่งภาพมาให้ BBC News เราอาจให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์เผยแพร่ข่าวที่มีภาพนั้นได้ และผู้ประกอบกิจการนั้นอาจทำสิ่งที่กล่าวมาแล้วได้ทั้งหมด

นอกจากนี้พวกเขายังอาจเก็บเงินจากคนที่มาดูข่าวนั้นได้

เนื้อหาที่สร้างขึ้น – คุณไม่อาจส่งสิ่งใดมาให้เราบ้าง

กรุณาอย่าส่งสิ่งใด ๆ มาให้เรา หากสิ่งนั้น:

 • ไม่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้
 • มีความเสี่ยงต่อผู้เยาว์
 • ผลิตโดยบุคคลอื่น หรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น
 • ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะหมิ่นประมาท
 • มีลักษณะไม่เหมาะสม
 • ขัดต่อกฎเหล่านี้
 • ละเมิดสิทธิของบุคคล
 • เป็นผลงานส่วนหนึ่งของงานหรือธุรกิจของคุณ
 • ส่งเสริมธุรกิจ
 • ระบุตัวตนของบุคคล (เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรือพ่อแม่หรือผู้ปกครองของบุคคลนั้นในกรณีที่บุคคลนั้นมีอายุต่ำกว่า 18 ปี)

บัญชี BBC ของคุณ

การลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี – คุณต้องมีบัญชีเพื่อจะสามารถใช้บริการบางอย่างของเรา

เพื่อรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัย อย่า

 • บอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ใครรู้
 • แจ้งข้อมูลเท็จให้เรา
 • พยายามลงชื่อเข้าใช้เป็นบุคคลอื่น
 • พยายามเลี่ยงมาตรการความปลอดภัยของเรา
 • เปิดมากกว่าหนึ่งบัญชี
 • สร้างบัญชีให้คนอื่น ยกเว้นลูกของคุณ

คุณต้องอัพเดตรายละเอียดของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เราทำอะไรกับข้อมูลของคุณบ้าง

ข้อมูลที่คุณส่งให้เราเมื่อคุณลงทะเบียน กรอกข้อมูลในเว็บ หรือใช้บริการของเรา ทำให้เราสามารถ:

 • ให้บริการ คำแนะนำ แจ้งข้อมูล และอื่น ๆ ให้คุณได้
 • ปรับปรุงบริการในปัจจุบันของเรา และสร้างสรรค์บริการใหม่

การเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ และการลบบัญชีของคุณ

จงจำไว้ว่า เมื่อคุณลบบัญชีของคุณแล้ว คุณจะสูญรายการต่าง ๆ ที่เคยซื้อจาก BBC Store และคุณอาจไม่สามารถกู้รายการเหล่านั้นคืนได้เมื่อคุณเปิดบัญชีใหม่

การเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ ที่อุปกรณ์ของคุณอาจทำให้บริการของเราติดขัดได้

ความผิดพลาด

เราพยายามผลิตเนื้อหาและให้บริการอย่างดีที่สุด ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาด เราจะมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • ถ้าบริการหรือเนื้อหาของเราทำให้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดในอุปกรณ์ของคุณเสียหาย คุณอาจขอให้มีการชดใช้ได้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะมีการชดใช้เสมอไป คุณต้องหาคำแนะนำเรื่องกฎหมาย
 • เราจะรับผิดชอบเหตุที่เหนือความคาดหมายบางลักษณะเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเกิดจากความประมาทของเรา
 • ถ้าคุณเป็น”ผู้บริโภค”แบบปัจเจกบุคคล และเราควรรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรม

เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีต่อไปนี้

 • คุณเชื่อคำแนะนำ ข้อมูล ความเห็น ความคิด หรือเนื้อหาอื่น
 • มีความผิดพลาด การละเลย การสะดุด ความล่าช้า ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม และไวรัสคอมพิวเตอร์
 • เราปิดหรือถอดเนื้อหา บริการ การเชื่อมต่อกับภายนอก หรือผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ (ปกติเราจะทำเช่นนี้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องด้วยกฎของเรา นอกจากนี้เป็นเพราะเรากำลังปรับปรุงบริการ)
 • เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะคาดเดาได้
 • เหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
 • คุณและเราไม่เคยเห็นพ้องกันว่าเหตุนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีความผิดพลาด

เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ที่เราเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากที่ใช้กับเนื้อหาและบริการของเรา

การเชื่อมต่อกับภายนอก

บางครั้งเราเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ BBC และบางครั้งเราก็ใส่บริการของเราไว้ที่เว็บไซต์เหล่านั้น เช่น ที่สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเรา เป็นต้น

จงจำไว้ว่า

 • เราไม่ได้รับรองเว็บไซต์ที่เราเชื่อมต่อด้วย
 • เราไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายถ้าเกิดอะไรกับคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 • ถ้าคุณหรือคนอื่นเผยแพร่บางสิ่งที่มีลิงก์ เราจะไม่รับผิดชอบสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ตามลิงก์นั้น
 • เว็บไซต์ภายนอกมักมีเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะของเว็บไซต์อยู่แล้ว

BBC iPLayer

กฎสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

 • โปรแกรม iPlayer มีให้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติ อย่าพยายามใช้เทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้
 • อย่าชมหรือบันทึกรายการทาง iPlayer TV เมื่อคุณอยู่นอกสหราชอาณาจักร แต่คุณสามารถทำกับรายการวิทยุได้
 • อย่าใช้ iPlayer เพื่อหาเงิน นี่หมายความว่าจะต้องไม่มีโฆษณาหรือข้อมูลของสปอนเซอร์ และห้ามเก็บเงินจากผู้ชม
 • คุณต้องมีใบอนุญาตชมรายการโทรทัศน์เพื่อจะได้บันทึกหรือชมรายการของ BBC ด้วย iPlayer

กฎสำหรับธุรกิจ

 • คุณอาจเสนอการเข้าใช้ iPlayer ที่สถานประกอบการของคุณเพื่อการรับชมหรือบันทึกรายการของ BBC แต่คุณต้องมีใบอนุญาตการครอบครองโทรทัศน์
 • การใช้ iPlayer เล่นรายการทั้งรายการหรือส่วนหนึ่งให้ผู้ชมดูนั้นถือเป็นกรณีต่างหาก
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บเงินจากบุคคลต่าง ๆ ที่มาใช้ iPlayer

สรุป

ถ้าคุณใช้บริการในนามของธุรกิจ ถือว่าธุรกิจนั้นยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นธุรกิจของคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เมื่อคุณใช้บริการ…

 • เพื่อประกอบการทำงานของคุณอย่างแท้จริง ในฐานะที่เป็นลูกจ้าง ผู้รับเหมา หรือที่ปรึกษา
 • เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อหากำไร
 • เพื่อการศึกษา การกุศล หรือประโยชน์ของรัฐบาล

ดังที่เราได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น จงอ่านเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้บริการของเรา เมื่อคุณใช้บริการและเนื้อหาของเรา คุณกำลังยอมรับ:

 • เงื่อนไขเพื่อการใช้งานเหล่านี้
 • นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลการเข้าเว็บ(คุกกี้)ของเรา
 • กฎของเราเกี่ยวกับการแสดงความเห็นและผลงานสร้างสรรค์
 • เงื่อนไขอื่นที่เราแจ้งให้คุณทราบ

สิ่งเหล่านี้ใช้แทนความตกลงเดิมที่คุณกับเราเคยทำมาก่อนหน้า เกี่ยวกับการใช้บริการและเนื้อหาของเรา นี่คือสัญญาของคุณกับเรา บุคคลอื่นไม่มีสิทธิบังคับใช้เงื่อนไขของสัญญานี้

เงื่อนไขนี้เป็นไปตามกฎหมายอังกฤษ และการตัดสินเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้กระทำโดยศาลของอังกฤษเท่านั้น

บริการและเนื้อหาของเราจัดทำให้คุณโดย British Broadcasting Corporation, Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA

สงวนลิขสิทธิ์ BBC 2559Source link