ข่าวสารกรุงเทพฯ

เปิดประวัติผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 30 ส.ค. – เปิดประวัติผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ เตรียมทหารรุ่นที่ 23 รุ่นที่ 24 ผงาด!

กองทัพไทย พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 ก่อนจะไปสอบเข้าโรงเรียนทหารบกที่เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา หรือนายร้อย VMI (Virginia Military Institute) เคยดำรงผู้บังคับกองพันและผู้บังคับการกรม ร.11 รอ. ก่อนเป็น ผบ.พล.1 รอ. คุมกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 และเป็นทหารคอแดง ใน ฉก.ทอ.รอ.904 แล้วขึ้นรองแม่ทัพภาคที่ 1 รองเสนาธิการทหารบก หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.ทบ. ก่อนจะย้ายไปกองบัญชาการกองทัพไทย โดยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งถือเป็นทหารคอแดงคนที่ 2 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 23 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 34 ซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการทหารบกคอแดงคนที่ 3 ที่ต้องทำหน้าที่ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 เคยเติบโตมาจากหน่วย ร.21.รอ. เป็นทั้งผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรม แล้วไปเป็น ผบ.พล.ร.2 รอ. แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการทหารบก ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

กองทัพเรือ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 23 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญภายในกองทัพเรือ อาทิ ผู้บังคับการเรือหลวง ปิ่นเกล้า, ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจํากรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำกรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ, เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในช่วงเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จึงคาดว่าจะมาทำหน้าที่ในการสานต่อการกู้เรือ และผลักดันโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 นายเรืออากาศ รุ่นที่ 31 เคยเป็นนักบินขับไล่หลายแบบ อาทิ F-5E/F Tiger shark, F-16A/B Fighting Falcon และ JAS-39C Gripen นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน 7 (Gripen) สุราษฎร์ธานี, ผู้ช่วยทูตไทยประจำกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร, รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ, เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ, เสนาธิการทหารอากาศ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านยุทธการ และเคยมีส่วนในการประสานโครงการจัดหาเครื่องขับไล่ F-35 ก่อนมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link