ข่าวสารกรุงเทพฯ

เรียนรู้วิธีการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือได้และโปร่งใสในข่าวสารออนไลน์ของบีบีซี – BBC News ไทย


บีบีซีนั้นเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ชมและรับฟังข่าวสารทั้งในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก ในฐานะผู้นำเสนอข่าวที่เชื่อถือได้ เว็บไซต์ของเราให้บริการข่าวสารในมาตรฐานเดียวกับข่าวทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งพยายามผลิตงานวารสารศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำ เป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นธรรม

หลักคุณค่าที่เรายึดถือสำหรับงานบรรณาธิกรระบุไว้ว่า “ความเชื่อถือที่ผู้รับข่าวสารมีต่อเนื้อหาของเราทั้งหมด เป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เราทำ เรามีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และซื่อตรง มีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานสูงสุดของความถูกต้องเป็นกลาง ทั้งจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ชักนำให้ผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม”

“การอุทิศตนเพื่อดำรงความเป็นกลางคือหัวใจของความสัมพันธ์แห่งความไว้เนื้อเชื่อใจดังกล่าว ผลงานทุกชิ้นของเราจะปฏิบัติต่อทุกประเด็นด้วยความไม่เอนเอียง และสะท้อนความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เราจะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง”

เราทราบดีว่าการกลั่นกรองหาข่าวสารที่เชื่อถือได้ในอินเทอร์เน็ตนั้น อาจสร้างความสับสนได้อย่างมาก เรายังตระหนักด้วยว่าผู้รับข่าวสารคงต้องการจะทราบถึงวิธีการผลิตงานข่าวของบีบีซีโดยละเอียดยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้บีบีซีนิวส์จึงพยายามมากขึ้นกว่าเดิม ในการอธิบายให้ท่านทราบว่ากำลังอ่านหรือรับชมข้อมูลข่าวสารประเภทใดผ่านทางเว็บไซต์ของเราอยู่ แหล่งที่มาของข้อมูลเป็นใครหรือมาจากที่ไหน และเรื่องราวถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะเช่นนั้นได้อย่างไร ด้วยวิธีการเหล่านี้ เราสามารถจะช่วยให้ท่านประเมินตัดสินด้วยตนเองได้ว่า เหตุใดบีบีซีนิวส์จึงเป็นองค์กรข่าวที่เชื่อถือได้

เรายังทำให้ตัวบ่งชี้ของงานข่าวที่เชื่อถือได้เหล่านี้เป็น “ข้อมูลที่อ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์” ซึ่งหมายความว่ามันจะถูกตรวจจับและสืบค้นได้ด้วยโปรแกรมค้นหา (เสิร์ชเอนจิน) รวมทั้งด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) แบบต่าง ๆ ซึ่งก็จะช่วยให้เครื่องมือค้นหาและสื่อออนไลน์ยุคใหม่เหล่านี้ สามารถระบุแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นด้วย

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

บีบีซีมีแนวทางการบรรณาธิกรที่เป็นของตนเองมายาวนาน ซึ่งจะใช้กับเนื้อหาทุกประเภทของเรา และเป็นเครื่องกำหนดมาตรฐานของงานที่คาดหวังจากผู้สื่อข่าว

เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาว่าแนวทางของบีบีซีถูกนำมาใช้ในห้องข่าวอย่างไร เราได้รวบรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดงไว้ในหน้านี้แล้ว

แถลงการณ์ว่าด้วยภารกิจ: ภารกิจของบีบีซีคือกระทำการเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ รับใช้ผู้รับข่าวสารทุกคนผ่านการส่งมอบผลงานที่เป็นกลาง มีคุณภาพสูง โดดเด่น และให้บริการที่ช่วยแจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ และความบันเทิง อ่านรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้ใน กฎบัตรบีบีซี

โครงสร้างความเป็นเจ้าของ ที่มาของทุนดำเนินงานและเงินอุดหนุน: เรามีความเป็นอิสระจากผลประโยชน์ภายนอกและข้อตกลงที่อาจบ่อนทำลายความซื่อตรงในงานบรรณาธิกร ผู้รับข่าวสารของเราควรจะมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจของเราไม่ได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์ภายนอก หรือจากแรงกดดันทางการเมืองและทางธุรกิจ หรือจากผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีระดมทุนดำเนินงานของบีบีซีนิวส์ ทั้งในสหราชอาณาจักรและในต่างประเทศได้ที่ กฎบัตรบีบีซีว่าด้วยความเป็นอิสระของบีบีซี

วันสถาปนาก่อตั้ง: บีบีซีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2465 อ่านเกี่ยวกับความเป็นมาของบีบีซีเพิ่มเติมได้ที่ ประวัติของบีบีซี

นโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณ: แนวทางการบรรณาธิกรของบีบีซี ได้ระบุถึงคุณค่าที่ต้องยึดถือในงานข่าว รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เราคาดหวังว่าผลงานทุกชิ้นจะดำเนินตามอย่างสอดคล้องต้องกัน

ลิงก์อื่น ๆ

นโยบายเรื่องความหลากหลาย: ศึกษาเรื่องพันธกิจเพื่อความหลากหลายของบีบีซีนิวส์ได้ใน กฎบัตรบีบีซี

ผลงานของบีบีซีจะต้องรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ดี มีที่มาจากหลักฐานที่หนักแน่นสมเหตุสมผล ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และนำเสนอด้วยภาษาที่ชัดเจนสื่อความหมายได้เที่ยงตรง เราควรจะมีความซื่อสัตย์และเปิดเผยในสิ่งที่เรายังไม่รู้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการคาดการณ์โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน ส่วนการกล่าวอ้าง กล่าวหา รวมทั้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและเนื้อหาอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ ควรจะระบุที่มาด้วยทุกครั้ง

หากบทความถูกแก้ไขหลังมีการเผยแพร่ออกไปแล้ว เพื่อแก้ข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ จะต้องมีการเพิ่มบันทึกข้อความตรงส่วนท้ายสุดของเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่ามีการดัดแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และต้องลงวันที่ซึ่งทำการแก้ไขเอาไว้ด้วย หากพบความผิดพลาดเล็กน้อยในบทความ ซึ่งไม่กระทบต่อความหมายทางบรรณาธิกร (เช่นการสะกดชื่อผิด) สามารถจะแก้ไขได้โดยไม่ต้องเพิ่มบันทึกข้อความลงไป

ควรตระหนักไว้เสมอว่า ข่าวสารที่เผยแพร่ทางออนไลน์จะกลายไป เป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลถาวรที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และโดยปกติแล้วข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกลบออก ข้อคำนึงนี้ยกเว้นในส่วนของเนื้อหาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาจำกัด ข้อยกเว้นอื่น ๆ อาจรวมถึงเหตุผลทางกฎหมาย ความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพส่วนบุคคล หรือการละเมิดมาตรฐานทางการบรรณาธิกรอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เว้นเสียแต่จะถอดเนื้อหาดังกล่าวออกจากพื้นที่นำเสนอเท่านั้น

ลิงก์อื่น ๆ

แหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อ: นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตน มีรายละเอียดอยู่ใน แนวทางการบรรณาธิกร

ลิงก์อื่น ๆ

ความเชี่ยวชาญของผู้สื่อข่าว

บทความของบีบีซีนิวส์ซึ่งมาจากการรายงานของผู้สื่อข่าวบีบีซีเอง จะมีข้อความในบรรทัดแรกระบุชื่อผู้สื่อข่าวเจ้าของผลงานเอาไว้ เช่นเดียวกับบทความที่เขียนโดยผู้สื่อข่าวซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นเป็นพิเศษ

ข่าวทั่วไปซึ่งมักจะรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นรายงานของสำนักข่าวต่าง ๆ ข้อมูลจากแผนกรวบรวมข่าวของบีบีซี ผลงานของรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของบีบีซีเอง หรือผลงานใด ๆ ที่พนักงานของบีบีซีหลายคนร่วมกันผลิตในระหว่างวัน ข่าวประเภทนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องแสดงชื่อผู้รายงานข่าวเอาไว้ด้วย

ประเภทของงาน

บีบีซีนิวส์แยกแยะระหว่างการรายงานข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เราติดฉลากแยกประเภทของผลงานเพื่อให้โปรแกรมสืบค้นทางออนไลน์สามารถอ่านและบ่งชี้ได้ โดยจัดแบ่งผลงานเป็นหกประเภทดังนี้

  • ข่าว (News): งานทางวารสารศาสตร์ที่มาจากข้อเท็จจริง หรือมาจากการสังเกตและตรวจสอบยืนยันความถูกต้องโดยผู้สื่อข่าวโดยตรง หรือเป็นการรายงานและยืนยันความถูกต้องโดยแหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้น
  • บทวิเคราะห์ (Analysis): ผลงานที่มาจากความรู้ในประเด็นเฉพาะทางของผู้เขียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นของผู้สื่อข่าวบีบีซีหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็ตาม ซึ่งผลงานประเภทนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอันซับซ้อน รวมทั้งแนวโน้มต่าง ๆ ด้วย
  • สอบถามผู้รับข่าวสาร (Ask the Audience): เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อชักชวนให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกับงานของบีบีซีโดยตรงเป็นหลัก
  • อรรถาธิบาย (Explainer): เนื้อหาที่ให้คำอธิบายต่อข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน ในเรื่องของสาเหตุหรือบริบทแวดล้อมที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ข่าวต่าง ๆ
  • ความคิดเห็น (Opinion): บีบีซีนิวส์นั้นมีความเป็นกลางและจะไม่นำเสนอความคิดเห็นของตนเอง แต่ในบางครั้งเราจะเผยแพร่การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งความคิดเห็นในลักษณะนี้อาจเชิดชูแนวคิดบางอย่างหรือชี้ถึงข้อสรุปของประเด็นต่าง ๆ จากการตีความข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้เขียนเอง
  • บทวิพากษ์ (Review): ได้แก่เนื้อหาที่มาจากการพิจารณาทบทวน เพื่อประเมินคุณค่าของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือประเมินผลงานศิลปะ โดยเป็นความคิดเห็นดั้งเดิมของผู้เขียนเอง

การอ้างอิง

เมื่อคำนึงถึงความเหมาะสมต่อประเด็นหัวข้อและธรรมชาติของเรื่องราวแล้ว ผลงานของเราควรจะต้องรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ดี มีที่มาจากหลักฐานที่หนักแน่นสมเหตุสมผล ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และนำเสนอด้วยภาษาที่ชัดเจนสื่อความหมายได้เที่ยงตรง เราควรจะมีความซื่อสัตย์และเปิดเผยในสิ่งที่เรายังไม่รู้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการคาดการณ์โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน

เมื่อบีบีซีใช้แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวสำหรับแง่มุมหลักของการรายงานข่าว เราจะพยายามยืนยันความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยปกติแล้วเราจะให้ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังรายงานฉบับทางการ ชุดข้อมูลสถิติ และแหล่งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ท่านประเมินตัดสินข้อมูลข่าวสารที่เป็นพื้นฐานของการรายงานข่าวได้ด้วยตนเอง

ในทุกโอกาสที่มีความเหมาะสม เรายังให้ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลอันเป็นแหล่งที่มาของข่าว หรือความเห็นของผู้รู้ที่เป็นประโยชน์ด้วย

ระเบียบวิธีการทำงาน

สำหรับชิ้นงานที่เจาะลึก เช่นรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่ซับซ้อน หรือโครงการวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล เราจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไร ด้วยการแสดงให้เห็นข้อมูลพื้นฐานอันเป็นที่มาของรายงาน รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบถึงข้อสันนิษฐาน ข้อยกเว้น หรือกรอบกำหนดทางระเบียบวิธีอื่น ๆ ที่ใช้ ตัวอย่างเช่นการออกแบบวิธีศึกษาทดลอง, ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง, ความเป็นตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ, ค่าความคลาดเคลื่อน, วิธีการเก็บข้อมูล, ช่วงเวลา และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ เป็นต้นSource link