ข่าวสารกรุงเทพฯ

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่


ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ วันนี้ (7 ต.ค.66) เวลา 17.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางออมเนยา อะห์มัด มะฮ์มูด เอลกูนี (Mrs. Omneya Ahmed Mahmoud Elkouny) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

 

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่Source link