ข่าวสารกรุงเทพฯ

ไทย-เวียดนาม มุ่งกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน – สำนักข่าวไทย อสมท
สหรัฐ 21 ก.ย. – นายกฯ ไทย-เวียดนาม มุ่งกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน ทั้งการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน

เวลา 11.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก) วันที่ 20 กันยายน 2566 นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบเพื่อหารือทวิภาคีกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับสารแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่ง พร้อมเชิญชวนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่สะดวก ซึ่งไทยมองว่าเวียดนามเป็นเพื่อนบ้าน และหุ้นส่วนที่สำคัญ รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยรัฐบาลนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้าน เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน และจะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้น เพื่อเชื่อมเมืองรองของไทย (เช่น อุดรธานี) กับเวียดนาม นอกเหนือจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันต่อไป อีกทั้งจะแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้น และตกลงที่จะเยือนกันและกันในโอกาสแรก

นายกรัฐมนตรียินดีกับการลงทุนของเวียดนามในไทยที่มีมากขึ้น ซึ่งไทยยินดีที่จะขยายการค้า การลงทุน ระหว่างกัน เเละพร้อมผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link