ข่าวสารกรุงเทพฯ

SCB เปลี่ยนจ่ายดอกเบี้ยบัญชี EASY เป็นรายเดือน เริ่ม 25 ต.ค.
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงการจ่ายดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ EASY ผ่านแอปฯ จากเดิมปีละ 2 ครั้ง มาเป็นจ่ายทุกเดือน ทุกวันที่ 25 เริ่มเดือนนี้

วันนีั (25 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ได้จ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ถือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ (EASY SAVINGS) ซึ่งเป็นบัญชีออนไลน์แบบไม่มีสมุดบัญชี ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา เมื่อลูกค้าสอบถามไปยังธนาคาร พบว่าธนาคารได้เปลี่ยนแปลงการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากใหม่ จากเดิมจะนำดอกเบี้ยสะสม จ่ายเข้าบัญชีผู้ฝากทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคมของทุกปี เปลี่ยนเป็นจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (25 ต.ค.) เป็นต้นไป

ส่วนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา ยังคงจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคมของทุกปีเช่นเดิม และบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ยังคงจ่ายดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ (ออนไลน์) เป็นบัญชีออนไลน์แบบไม่มีสมุดบัญชี โดยการเปิดบัญชีและทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY หรือผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 25 ต.ค. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คิดแบบขั้นบันได ยอดฝากไม่เกิน 2 ล้านบาทอยู่ที่ 1.5% ต่อปี ส่วนเกินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ถึง 3 ล้านบาทอยู่ที่ 1% ต่อปี และส่วนเกินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปอยู่ที่ 0.65% ต่อปีSource link