ข่าวสารกรุงเทพฯ

ขอคนไทยในอิสราเอล พิจารณารอบด้านตัดสินใจกลับไทย – สำนักข่าวไทย อสมท
กระทรวงการต่างประเทศ 21 ต.ค.- โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ขอคนไทยในอิสราเอล พิจารณาให้รอบด้านตัดสินใจเดินทางกลับไทย วอน คนที่เคยลงทะเบียนแต่เปลี่ยนใจไม่กลับขอให้แจ้งเพื่อบริหารจัดการ เที่ยวบินให้มีประสิทธิภาพ

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศขอร้องให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลที่ยังตัดสินใจไม่เดินทางกลับ พิจารณาให้รอบคอบ และขอให้แน่ใจว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย อีกทั้งขอให้ผู้ที่เคยแจ้งชื่อไว้กับสถานทูตและเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับ โปรดแจ้งสถานทูตล่วงหน้า เพื่อให้การบริหารจัดการที่นั่งบนแต่ละเที่ยวบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เสียโอกาสของท่านอื่น ๆ ที่ประสงค์จะเดินทางกลับด้วย

ทั้งนี้ ทางการไทยมุ่งมั่นนำพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลที่ประสงค์เดินทางกลับไทยได้เดินทางกลับโดยเร็วที่สุด ปลอดภัย และตราบเท่าที่มีความจำเป็น สำหรับความห่วงกังวลในเรื่องค่าจ้างที่ยังคงค้าง ทางการไทยโดยกระทรวงแรงงานจะติดตามให้อย่างแน่นอนต่อไป และทางการอิสราเอลก็พร้อมที่จะรับแรงงานไทยกลับไปทำงานในอนาคต จึงขอให้พี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลได้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อน .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link