ข่าวสารกรุงเทพฯ

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 106 …จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 106 ปี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในวาระครบรอบ 106 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

วันที่ 28กันยายน 2566 ที่ลานหน้าเสาธง อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้ง 4 คน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรจังหวัดอุดรธานี ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวาระครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีธงชาติไทย หรือธงไตรรงค์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย หรือชาติไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย ซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันสำคัญของชาติ อาทิ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีคุณอเนกนานับประการ สร้างชาติให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและเจริญรุ่งเรืองจนปัจจุบัน โดยประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และมีธงไตรรงค์หรือธงชาติไทย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย ซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทย เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มิอาจลบหลู่ ต้องได้รับความเคารพอย่างสูง และยังมีความสำคัญทางจิตใจที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกันของคนในชาติ ประเทศไทย มีการใช้ ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์มานานนับร้อยปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นธงสีแดงประดับไว้ตามเรือเดินสมุทรต่างๆ

จากนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นธงจักรสีขาวในผืนผ้าแดง มาจนถึงธงช้างสีขาวบนผ้าสีแดง ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จึงได้มีพระราชดำริเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบันเพื่อความเป็นสากลข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีSource link