ข่าวสารกรุงเทพฯ

จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเยือนเกาหลีใต้ยังน้อย – สำนักข่าวไทย อสมท
โซล 26 พ.ย. – จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยต่อเดือนยังคงต่ำกว่าระดับก่อนช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 อยู่มาก แม้ว่าจีนจะเปิดประเทศจากมาตรการคุมเข้มป้องกันการระบาดและกลับมาอนุญาตให้มีบริการทัวร์แบบกลุ่มแล้วก็ตาม

สำนักข่าวยอนฮัพ ของเกาหลีใต้ รายงานว่า สถานบันวิจัยฮุนไดเปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่า ในปีนี้ชาวจีนเดินทางมาเที่ยวในเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 144,000 คน ซึ่งคิดเป็นแค่ 1 ใน 3 ของตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉลี่ยเดือนละ 416,000 คน ในช่วงระหว่างปี 2017-2019 ก่อนที่รัฐบาลจีนจะสั่งห้ามการเดินทางแบบกรุ้ปทัวรืมายังเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากข้อพิพาทที่เกาหลีใต้ประจำการโล่ป้องกันประเทศจากสหรัฐที่เรียกว่า “ระบบป้องกันภัยทางอากาศในบรรยากาศชั้นสูง” (Terminal High Altitude Area Defense)
จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการเรื่องการท่องเที่ยวในปี 2017 แต่การเดินทางเป็นกลุ่มต้องระงับไปอีกครั้งเนื่องจากโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปี 2020 ก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติในเดือนสิงหาคมปีนี้

สถาบันวิจัยฮุนได กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนน้อยลงว่า เป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ล่าช้า นอกจากนั้นยังกล่าวว่า รูปแบบการท่องเที่ยวของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไป การเดินทางมาเกาหลีใต้แบบกรุ้ปทัวร์ได้รับความนิยมน้อยลงและกระแสเรียกร้องการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนตัว.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link