ข่าวสารกรุงเทพฯ

ทำแล้ว ทำอยู่ แต่ไม่ได้ทำต่อ


อยู่ในหุบเหว ผนวกกับนโยบายประชานิยมร้อยแปดพันเก้าที่พรรคการเมือฝ่ายตรงกันข้ามกับลุงตู่นำเสนอสู่ประชาชนในการหาเสียง ทำให้คำขวัญในการหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติที่บอกว่าลุงตู่ “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ” ไม่แรงพอที่จะทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติชนะการเลือกตั้ง พรรคที่สร้างกระแสว่าเมืองไทยจะต้องการการเปลี่ยนแปลง และเสนอผลประโยชน์จากโครงการประชานิยม คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลาย

ลุงตู่ที่ทำหลายอย่างแล้ว กำลังทำหลายอย่างอยู่ ไม่ได้โอกาสในการจะได้ทำต่อให้แล้วเสร็จ แต่ลุงตู่เป็นคนริเริ่มเรื่องดีๆ ไว้มากมาย มีลักษณะเป็นบ่ายักษ์ที่แข็งแรงให้รัฐบาลใหม่ แม้จะเป็นเพียงคนแคระ ถ้าหากมายืนบนบ่าลุงตู่ก็สามารถทำสถิติ New High ได้ตามคำพังเพยว่า “คนแคระบนบ่ายักษ์” คือคนมาทีหลังไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ เพราะลุงตู่ทำไว้แล้ว รัฐบาลใหม่ก็เพียงทำต่อ ผลสำเร็จก็จะบังเกิด สิ่งที่พวกเราต้องรับรู้ก็คือ สิ่งที่ลุงตู่ทำแล้ว และกำลังทำต่อ แต่ประชาชนจำนวนหนึ่งทำให้ลุงตู่ไม่ได้ทำต่อนั้นมีอะไรบ้าง อย่าให้พรรคการเมืองใด นักการเมืองใดมาชุบมือเปิบ อ้างเอาผลงานของลุงตู่ไปเป็นผลงานของตนเอง ที่ต้องพูดแบบตีปลาหน้าไซไว้เช่นนี้ เพราะตอนนี้เริ่มได้กลิ่นของความพยายามชุบมือเปิบกันแล้วนะ

  • เมืองโบราณศรีเทพได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี 2566 แต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2562 และมีความสมบูรณ์ในการนำเสนอในปี 2565 และทางกรรมการมาตรวจสอบปี 2565 จึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 2566 งานนี้ไม่ใช่ใช้เวลา 2 อาทิตย์ ดังนั้นการที่เมืองโบราณได้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นผลงานของรัฐบาลลุงตู่อย่างแน่นอน
  • FIFA จะมาจัดประชุมที่ประเทศไทยในปี 2567 นี้ ก็เป็นการเจรจากันตั้งแต่มิถุนายน 2566 ตอนที่ลุงตู่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ และเชื่อว่าที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่จะมีการประชุมที่มีคนมาร่วมถึง 2,000 กว่าคนนั้น น่าจะเป็นเพราะชื่อเสียงที่ประเทศไทยได้รับจากการจัดประชุม APEC ที่มีความสำเร็จอย่างงดงาม
  • ธนาคารโลกจะมาประชุมที่ประเทศไทย ก็มีการเจรจาตกลงกันในสมัยที่ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรี และก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันว่าเป็นเพราะประเทศไทยจัดประชุม APEC ได้สำเร็จอย่างงดงาม ผู้นำประเทศต่างๆ ที่มาร่วมประชุมด้วย และสื่อมวลชนที่ตามมาทำข่าวในเวลานั้น ต่างก็ช่วยกันเผยแพร่ผลงานการจัดประชุมของรัฐบาลลุงตู่ได้อย่างดีเยี่ยม
  • Tesla มาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เมืองไทยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลลุงตู่ที่กำหนด 3 เสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจเอาไว้ว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบ Logistics ให้มีความเจริญก้าวหน้า และลุงตู่ก็ทำได้จริงๆ ทั้งล้อ ราง เรือ และเครื่องบิน อีกเสาหลักหนึ่งก็คือการดึงเอาอุตสาหกรรมดาวรุ่งเข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย และหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ว่านั้นคือ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนเสาหลักที่สาม การที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการลงทุนมหาศาล ทั้งผู้ประกอบการคนไทยและต่างชาติ
  • ประเทศไทยจะใช้ BCG model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเรื่องนี้ได้นำเสนอในเวทีการประชุม APEC จนได้รับการยอมรับ เป็นผลของการจัดประชุมที่ประเทศสมาชิกยอมรับหลักการดังกล่าวไปใช้ เรียกข้อตกลงพหุภาคีนี้ว่า Bangkok Goal เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับนโยบาย Carbon Neutrality และ Zero Emission ที่จะทำให้ประเทศไทยได้เป็นอันดับหนึ่งของ ASEAN ในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับ SDG (Sustainable Development Goal) สามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้
  • ประเทศไทยใช้การท่องเที่ยว ฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว เริ่มต้นด้วย Phuket Sandbox แล้วขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ เป็นวงกว้าง จัดการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ จนประเทศไทยกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจที่จะมาเที่ยว นอกจากนั้นแล้ว การพัฒนาประเทศด้วย Soft Power ทำให้ประเทศไทยได้รับตำแหน่งต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Food (อาหาร อันดับต้นๆ ของโลก), Fashion (ที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นกางเกงช้าง เสื้อช้าง และผ้าไหม ผ้าฝ้ายจากจังหวัดต่างๆ) Film (ที่มีต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดีในประเทศไทยปีละหลายร้อยเรื่อง) Fight (ที่ทำให้มวยไทยมีชื่อเสียงก้องโลก และมีต่างชาติสนใจมวยไทย ทั้งชอบดูและชอบฝึก) และ Festival (ที่รัฐบาลส่งเสริมการจัดงานเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประเทศไทยได้ตลอดทั้งปีด้วยงานเทศกาลต่างๆ
  • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการวางแผนพัฒนาประเทศด้วยวิสัยทัศน์ นำพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลุดจากกับดักของการเป็นประเทศรายได้ปานกลางสู่ความเป็นประเทศมีรายได้สูง หลุดจากกับดักการพัฒนาที่ไม่มีความสมดุลกับการดำรงรักษาความยั่งยืน และหลุดจากกับดักของการกระจายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม เป็นการพัฒนาประเทศที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง SME และ Startup ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ใช้โครงการ “โคก หนอง นา” พัฒนาชีวิตของเกษตรกร และนำพาประเทศสู่การเป็นประเทศชั้นนำด้านดิจิทัล

ทั้งหมดนี้ เป็นผลงานของลุงตู่ ประชาชนต้องรับรู้ อย่าให้ใครมาชุบมือเปิบ แอบอ้างเอาผลงานที่ลุงตู่ทำไว้ กำลังทำ แต่มาแล้วเสร็จในรัฐบาลนี้ แม้ว่าลุงตู่จะวางมือทางการเมือง แต่ประชาชนต้องได้รู้ชัดๆ ว่าผลงานลุงตู่ ที่ทำแล้ว ทำอยู่มีอะไรบ้าง ไม่ควรให้คนอื่นมาอ้างเป็นผลงานของตน นอกจากนั้นแล้ว เราต้องไม่ยอมให้ใครพูดจาด้อยค่าลุงตู่ด้วยความเท็จ ต้องช่วยกันปกป้อง และยกย่องผลงานลุงตู่

เวลานี้ประเทศไทยกำลังรับกรรมจากการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฯ พรรคหนึ่งเอาคนมีปัญหาด้านจริยธรรม คนที่มีคดีติดตัว คนที่เคยทำผิดกฎหมายหลายๆ เรื่องมาลงเลือกตั้ง แล้วก็ชนะด้วย ไม่รู้ว่าประชาชนที่กาคะแนนเลือกคนเหล่านั้น เขามองไม่เห็นคุณสมบัติของคนที่แพ้เลยหรือไร เขาไม่ได้พิจารณาเปรียบเทียบเลยหรือไร เขาเลือกด้วยเหตุผล หรือด้วยกระแส หรืออยากได้ผลประโยชน์จากประชานิยม อีกพรรคหนึ่งแต่งตั้งคนมีคดี คนทำผิดกฎหมายเป็นที่ปรึกษา ทั้งตั้งแล้ว และเตรียมที่จะตั้ง ทำไมประเทศไทยจึงมีชะตากรรมเช่นนี้ ถ้าหากเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ประเทศไทยจะเป็นเช่นไร จะมีใครช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้บ้างไหม หรือจะคิดว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียว แล้วทำไมต้องออกมาทำอะไรให้เปลืองตัว อีกฝ่ายรุกหนัก ตั้งใจทำสงครามข่าวสาร อีกฝ่ายหย่อนยานนิ่งเฉย เมื่อเป็นเช่นนี้ รู้ใช่ไหมว่าฉากทัศน์ของประเทศไทยในวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไร จะช่างหัวมันกันไปเรื่อยๆ เหรอคะ.Source link