ข่าวสารกรุงเทพฯ

พิธีรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด – สำนักข่าวไทย อสมท


กรุงเทพฯ 29 ก.ย. – กองทัพไทยจัดพิธีรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดระหว่าง พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ และพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี

กองทัพไทยจัดพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องจากเกษียณอายุราชการ กับ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ โดยพิธีในช่วงเช้า พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ นำคณะผู้บังคับบัญชาถวายพานพุ่มและจุดเครื่องทองน้อย เพื่อเป็นราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบวาระตำแหน่ง ให้พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี จากนั้นจึงขึ้นแท่นเข้ารับการตรวจแถวกองเกียรติยศ ในการนี้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายในหน่วยงานสังกัดกองทัพไทย ซึ่งผลงานและความสำเร็จจากการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงนั้น เกิดจากความร่วมมือ ความเสียสละ และการอุทิศตนของกำลังพลทุกตำแหน่ง ส่งผลให้ทุกหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพขององค์ รวมถึงเชื่อมั่นว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ จะสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างดี สามารถนำพากองทัพไทยเป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง

ขณะที่ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณบัญชาการทหารสูงสุดท่านเดิม ตลอดจนกำลังพลทุกนายที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงที่ผ่านมา และให้คำมั่นว่าในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อไปนั้นจะร่วมกับกำลังพลทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ตลอดจน ดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Source link