ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย พบ.4019 จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสมบูรณ์


ด้านเศรษฐกิจ


title

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย พบ.4019 จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสมบูรณ์

เพิ่มศักยภาพ ในการรองรับปริมาณจราจรช่วงเทศกาล ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งในพื้นที่ ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.4019 แยก ทล.3499 – บ้านวังมะละกอ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง 11.700 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 41.785 ล้านบาท โดยซ่อมบำรุงแก้ไขผิวจราจรและพื้นทาง 2 วิธี ดังนี้ การซ่อมบำรุงด้วยวิธี Hot Mix In-Plant Recycling ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 – 2+100 ช่วงที่ 2 กม. ที่ 3+035 – 5+400 ช่วงที่ 3 กม. ที่ 9+400 – 11+700 ระยะทาง 6.765 กิโลเมตร และการซ่อมบำรุงด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling ช่วงที่ 1 กม. ที่ 2+100 – 3+075 ช่วงที่ 2 กม. ที่ 5+400 – 9+400 ระยะทาง 4.935 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนให้สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ทันเวลา ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงและรองรับปริมาณการจราจรในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่งด้วย


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้องSource link