ข่าวสารกรุงเทพฯ

สธ.ไทย นำประชุมผู้แทน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ


รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค หารือแนวทางความร่วมมือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมเรียกร้องสมาชิกเอเปค ยกระดับความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคของเปรูในปี 2567 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2566 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทยประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพของเอเปค (APEC Health Working Group) หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปค กว่า 100 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมซีแอตเทิล เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และกล่าวว่า ประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการนำเสนอแถลงการณ์ว่าด้วยการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Statement of APEC HWG to UNGA High Level Meeting 2023 on Universal Health Coverage) เพื่อสนับสนุนดำเนินงานตามปฏิญญาของผู้นำ เน้นการสร้างประชาคมที่มีประชากรสุขภาพดีโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลัง เป็นการเพิ่มบทบาทของคณะทำงานด้านสุขภาพเอเปคในเวทีระดับโลก ในปีที่ไทยเป็นประธานคณะทำงานด้านสุขภาพของเอเปค

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวและเศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพผู้สูงวัย และส่งเสริมสุขภาพสตรีและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมในสตรี ซึ่งผู้แทนไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของไทยในวาระดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกเอเปคนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยในช่วงท้ายของการประชุม ในฐานะประธานการประชุมฯ ได้เรียกร้องให้สมาชิกเอเปคยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพของเอเปคเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกล่าวสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคของเปรูในปี 2567 

“ในการมาประชุมครั้งนี้ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 13 (13th APEC High-Level Meeting on Health and the Economy) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ด้วย ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เสนอแนวทางความร่วมมือในการตอบโต้โรคระบาดของภูมิภาคเอเชีย—แปซิฟิก โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและยกระดับระบบสาธารณสุขปฐมภูมิที่ตอบสนองต่อการตอบโต้ต่อโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นพ.ณรงค์กล่าว

สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพของเอเปค จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคช่วงที่ 1 (SOM 1) และเดือนสิงหาคมระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสในช่วงที่ 3 (SOM 3) ซึ่งประเทศไทย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานของคณะทำงานด้านสุขภาพเอเปค มีวาระ 2 ปี (ค.ศ. 2022-2023)

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.orgSource link