ข่าวสารกรุงเทพฯ

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เดินรณรงค์ เนื่องในวันจัดงาน วันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี …สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เดินรณรงค์ เนื่องในวันจัดงาน วันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566

พี่น้องคนตาบอดจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวัน “วันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566” ที่จังหวัดอุดรธานี

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566 โดยมีนายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี นายเรวัฒน์ ศิรินิกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม

นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมคนตาบอดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566 ว่า ในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดเป็นวันไม้เท้าขาวสากล เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมโลกและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางสายตา โดยมีไม้ท้าวขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทางการเห็นทั่วโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึง “อิสรภาพ” สำหรับคนพิการทางการเห็นทุกคน แม้จะได้ชื่อว่าเป็นวันไม้เท้าขาว แต่ในความเป็นจริงไม้เท้าสำหรับคนตาบอดอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวก็ได้ แต่โดยทั่วไปไม้เท้าที่ได้มาตรฐานมักเป็นสีขาว เพราะสีขาวสามารถสะท้อนแสงได้ในความมืด ช่วยให้คนสัญจรไปมาทั้งทางเท้าและทางถนนมองเห็นคนตาบอดที่เดินทางในเวลากลางคืนได้ หลายคนอาจไม่รู้ว่ากว่าจะใช้ไม้เท้าได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้พิการทางสายตาจำเป็นต้องเรียนรู้วิชา “O&M” หรือการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสายตาทั้งตาบอดและตาบอดเลือนราง ให้สามารถเคลื่อนไหวเดินทางหรือสามารถเข้าถึงการดำรงชีวิตอิสระด้วยการใช้ไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย พร้อมด้วยผู้นำคนตาบอดในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เดินรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของคนตาบอด โดยการใช้ไม้เท้าขาว 2.มอบไม้เท้าขาวให้คนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดใช้เป็นเครื่องมือในการนำทาง 3.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนตาดีและคนตาบอดให้สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีSource link