ข่าวสารกรุงเทพฯ

โลกร้อน วิกฤตปะการังฟอกขาวท้องทะเลไทย


ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบต่อปะการังอย่างต่อเนื่อง พบปะการังฟอกขาวเป็นวางกว้าง ล่าสุดอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ พบปะการังฟอกขาวในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 80 บางพื้นที่ฟอกขาวแล้วมากกว่าร้อยละ 90

นางสาววิมลมาศ  นุ้ยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้  (อุทยานเตรียมการ) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ใช้โดรนบินสำรวจภาพมุมสูง พบว่าขณะนี้ปะการังฟอกขาวในเขตอุทยาน ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤต

เนื่องจากการสำรวจล่าสุด พบว่าทุกพื้นที่ปะการังฟอกขาว มากกว่าร้อยละ 80 

โลกร้อน วิกฤตปะการังฟอกขาวท้องทะเลไทย
โลกร้อน วิกฤตปะการังฟอกขาวท้องทะเลไทย

อย่างเช่น เกาะราบทิศเหนือ พบว่าปะการังฟอกขาวแล้วร้อยละ 85 มีพื้นที่ปะการังฟอกขาวมากกว่า 1 ไร่ / เกาะราบทิศตะวันตก พบปะการังฟอกขาวแล้วร้อยละ 80 มีพื้นที่ฟอกขาวมากกว่า 1 ไร่ / เกาะวังในทิศตะวันตก พบปะการังฟอกขาวแล้วร้อยละ 80 มีปะการังเริ้มซีดจางอีกร้อยละ 10 มีพื้นที่การฟอกขาวแล้วมากกว่า 1 ไร่ / ส่วนเกาะมัดโกง สถานการณ์หนักสุด ปะการังฟอกขาวแล้วร้อยละ 90 ปะการังซีดจางร้อยละ 5 มีปะการังปกติเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น มีปะการังฟอกขาวกินพื้นที่มากกว่า 1 ไร่เช่นกัน 

นอกจากนั้นยังพบว่าปะการัง บริเวณด้านอุทยานฯ ก็เกิดปะการังฟอกขาวแล้วเช่นกัน เกินกว่าร้อยละ 60 ของแนวปะการังทั้งหมด สถานการณ์ขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เนื่องจากถ้าปะการังฟอกขาวยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้ จะส่งผลกับระบบนิเวศในระยะยาว และด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเลจำนวนมาก หากน้ำทะเลยังร้อนขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้  (อุทยานเตรียมการ) กังวลว่าจะทำให้หญ้าทะเลตายไปด้วย และจะส่งผลกับสัตว์น้ำที่อาศัยหรือใช้หญ้าทะเลเป็นอาหารด้วย 

โลกร้อน วิกฤตปะการังฟอกขาวท้องทะเลไทย

ทั้งนี้หากดูจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ พบว่าปีนี้หาดขนอมร้อนมากที่สุด จากเดิมที่แทบจะไม่มีไฟป่า แต่ปีนี้ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ เกิดไฟป่าหลายพื้นที่ แต่คาดว่าหากมีฝนเข้ามา จะทำให้อากาศดีขึ้น ปะการังที่ฟอกขาวน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ยังถือว่าโชคดีที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ นักท่องเที่ยวยังไม่หนาแน่นมากนัก ดังนั้นความเสียหายของปะการังจากฝีมือของนักท่องเที่ยวจึงไม่มาก

โลกร้อน วิกฤตปะการังฟอกขาวท้องทะเลไทย

ที่มาภาพ : กรมอุทยานฯ Source link