ข่าวสารกรุงเทพฯ

09.00 INDEX เพื่อไทย เดินหมาก ตาเดียว อาจ ‘พ่ายแพ้’ ทั้ง ‘กระดาน’


09.00 INDEX เพื่อไทย เดินหมาก ตาเดียว อาจ ‘พ่ายแพ้’ ทั้ง ‘กระดาน’

เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยในการสะบั้นความสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม กำลังกลายเป็น “จุดตัด” อันแหลมคมในทางการเมือง

โดยในทาง “หลักการ” เท่ากับเป็นการฉีก MOU อันเป็นการลงนาม “ร่วม” ระหว่าง 8 พรรคการเมืองลงไป

ผลในทาง “รูปธรรม” เท่าแยกออกต่างหากจาก 151 เสียง

ในความเป็นจริงก็เท่ากับพรรคเพื่อไทยนำ 141 เสียงในมือของตนเอนลงไปในพื้นที่แห่ง 188 เสียง ซึ่งพรรคเพื่อไทยเคยยอมรับว่าเป็นพรรคอันดับ 1

ไม่เพียงแต่ครองสถานะเหนือกว่า 151 เสียงในมือของพรรคก้าวไกล หากที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งยังเป็นการยอมรับในทางความคิดที่ 141 เสียงของตนดำรงอยู่ในฐานะ “รอง”

สภาพการณ์ที่ประสบโดยฉับพลันทันใดก็คือ เพียงการขยับเล็กจาก “บางส่วน” ภายใน 188 เสียง ก็ส่งผลสะเทือนโดยตรงต่อแต่ละจังหวะก้าวในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย

นั่นก็เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ คำประกาศ “เลื่อน” การเดินทางของ นายทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 10 สิงหาคมออกไป

ที่คิดว่าเป็น “การรุก” กลับเป็น “การยัน” กลายเป็น “ถอย”

 

อย่าได้แปลกใจหากจะสัมผัสได้ในอาการ “ขยับ” อย่างมีลักษณะในทางยุทธศาสตร์จากแต่ละองค์ประกอบภายใน 188 เสียงอย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

เพียงความ “นิ่ง” ของพรรคภูมิใจไทย เมื่อประสานเข้ากับความ “นิ่ง” ของพรรคชาติไทยพัฒนาก็มีพลานุภาพ

เนื่องจากการดำรงอยู่ของพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามิได้เป็นการดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว ตรงกันข้ามมีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์

ยิ่งกว่านั้นยังเป็นสายสัมพันธ์ตั้งแต่ร่วมอยู่ในรัฐบาลเดียวกันกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ถามว่ามีความ “นิ่ง” ดำรงอยู่ภายในพรรครวมไทยสร้างชาติ

ภายในพรรคพลังประชารัฐ จริงแท้แค่ไหนในทางเป็นจริง

อาการอันสะท้อนผ่านแต่ละองค์ประกอบแห่ง 250 ส.ว.ที่ตั้งข้อสงสัยต่อคุณสมบัติในทางการเมืองของ นายเศรษฐา ทวีสิน จึงเท่ากับเป็นสัญญาณ

สัญญาณจากพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ

เนื่องจากรากที่มาของ 250 ส.ว.มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างมิอาจแยกขาดจากกันได้ภายในป้อมปราการแห่ง 188 ยังมีอีก 250 ส.ว.เป็นผนังทำแดงกำแพงเหล็ก

จึงมีข้อสงสัยว่าการเดิมหมากของพรรคเพื่อไทยต่อพรรคก้าวไกลอาจเป็นความผิดพลาด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก [email protected] ได้ที่นี่

Line Image

Source link