งานราชการกรุงเทพ

งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 1. นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัตรา ส.อ.) 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะสังคมศาสตร? เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกองวัณโรค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRITOR ปี 2564 – 2566 (STAR 2021

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา 1.

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 11-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

Read More
งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน15,000 บาท คุณสมบัติ

Read More