ข่าวสารกรุงเทพฯ

ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบความห่วงใยถึงมือชาวชุมชนจอมทอง

(16 มี.ค.64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตจอมทอง โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และปลากระป๋อง 5 กระป๋อง ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 509 ครัวเรือน และชุมชนริมคลองบางค้อ จำนวน 518 ครัวเรือน ลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนวัดมงคลวราราม จำนวน 178 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,205 ครัวเรือน รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้แก่ประชาชนได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

 

เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง ซึ่งปัญหาที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ สร้างเขื่อนริมคลองชฎา ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ติดตั้งราวกันตก ปรับปรุงผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ปรับปรุงท่อระบายน้ำ น้ำในคลองเน่าเสีย การกำจัดขยะตกค้าง รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างให้ใช้ได้ทุกจุด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตพื้นที่ สำรวจตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป


 

ข่าวสารกรุงเทพ : http://www.prbangkok.com/th/board/