ข่าวสารกรุงเทพฯ

กทม. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและภริยา ร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021

(17 มี.ค. 64) เวลา 18.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กราบนมัสการพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ ฯพณฯ นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมนางมาเรีย คอตเตอร์ ภริยา ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Global Greening Programme 2021 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick’s Day) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณท่าน้ำวัดโพธิ์ ซอยประตูนกยูง ถนนมหาราช เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็นวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็นวันแห่งการระลึกถึงเซนต์แพทริก (St. Patrick’s Day) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมเฉลิมฉลองวันดังกล่าวตามโครงการ Global Greening Programme 2021 ด้วยการประดับไฟสีเขียว ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามที่สุดในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจะเปิดไฟสีเขียวในช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. ซึ่งในปี 2564 นี้ กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งที่ 2 ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมกับสถานที่อื่นในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงแรมคอนราด อาคาร 208 วายเลสโร้ด ทาวเวอร์ (ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ) และอาคารออล ซีซั่นส์ เพลส เป็นต้น ทั้งนี้การร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021 เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติและชุมชนชาวต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศต่าง ๆ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ในอนาคต

สำหรับโครงการ Global Greening Programme เป็นโครงการของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก โดยเชิญชวนเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมกันประดับไฟสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำชาติของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามอาคารและสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สำหรับอาคารและสถานที่สำคัญในต่างประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ อาคารซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ (Sydney Opera House) เครือรัฐออสเตรเลีย ลอนดอนอาย (The London Eye) สหราชอาณาจักร หอเอนเมืองปิซา (The Leaning Tower of Pisa) ประเทศอิตาลี น้ำตกไนแองการา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5NzUyMg==