กทม. ประชุมสมาพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ เน้นย้ำหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ระหว่างรอวัคซีน

(16 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษาสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน สมาชิกจากชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยผู้สูงอายุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีนของยี่ห้อ AstraZeneca ซึ่งจะมีการนำเข้าล็อตใหม่ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้สูงอายุหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และหารือแนวทางการดำเนินของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ สร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการดำเนินงานของผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหพันธ์ฯ ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม

 

——–(ชลลดา สปส. รายงาน)

 

ข่าวสารกรุงเทพ : http://www.prbangkok.com/th/board/