การเงินการลงทุนสาระน่ารู้

สินเชื่อส่วนบุคคล vs บัตรกดเงินสด ต่างกันอย่างไร

‘สินเชื่อส่วนบุคคล’ กับ ‘บัตรกดเงินสด’ ต่างกันอย่างไร ?

สำหรับความแตกต่างอย่างแรกของ ‘สินเชื่อส่วนบุคคล’ กับ ‘บัตรกดเงินสด’ มาเริ่มกันด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคล กับ บัตรกดเงินสด ต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

โดย สินเชื่อส่วนบุคคล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อน และเป็นตัวช่วยสำหรับแผนการเงินในระยะยาว หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินก้อน เช่น การนำเงินก้อนไปซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอมลูก ปิดหนี้ เป็นต้น ซึ่งสถาบันการเงินจะเป็นผู้อนุมัติ โดยพิจารณาจากอาชีพ รายได้ และเครดิตทางการเงิน ถ้าพิจารณาแล้วว่าผู้กู้มีความสามารถในการจ่ายเงินคืนได้ ก็จะทำการอนุมัติ ถึงแม้ว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะดูยุ่งยากกว่าบัตรกดเงินสด แต่ข้อดีก็คือ สินเชื่อส่วนบุคคลจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ส่วน บัตรกดเงินสด เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินฉุกเฉินมาใช้ในระยะสั้นๆ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ถือบัตร สามารถเบิกเงินสดออกมาจากตู้เอทีเอ็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หรือทำการรูดชำระสินค้าได้ทันที ดังนั้น บัตรกดเงินสดจึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่คุณสามารถสมัครบัตรเก็บไว้เผื่อใช้ในยามจำเป็น ซึ่งหากคุณไม่ได้ใช้วงเงินในบัตร คุณก็ยังไม่เป็นหนี้

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงมาก โดยสินเชื่อประเภทนี้จะใช้วิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และมีค่างวดในการผ่อนชำระที่ชัดเจนในแต่ละเดือน แต่ บัตรกดเงินสด จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นดอกเบี้ยคงที่ในอัตราไม่เกิน 28% ต่อปี (ตามแต่ละสถาบันการเงิน) โดยการคิดดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดจะคิดแบบรายวันบนเงินต้นจำนวนคงที่ไปตลอด โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ชำระยอดเงินจนครบ

รูปแบบการชำระเงิน

สินเชื่อส่วนบุคคล จะมีค่างวดในการผ่อนชำระที่เท่ากันในแต่ละเดือน ว่าจะต้องผ่อนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จ่ายก่อนวันไหน และเวลาในการผ่อนชำระมีระยะยาวตั้งแต่ 12 – 60 เดือน แต่หากเป็น บัตรกดเงินสด ผู้ใช้บัตรจะชำระเงินเมื่อไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลาที่สถาบันการเงินนั้นๆ กำหนด โดยมีการคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน นอกจากนี้ ผู้ใช้บัตรกดเงินสดสามารถเลือกชำระเต็มยอดที่ใช้จ่าย หรือเลือกชำระเงินขั้นต่ำ เพื่อยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้

ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างระหว่าง ‘สินเชื่อส่วนบุคคล’ กับ ‘บัตรกดเงินสด’ ซึ่งต่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้เรามีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น สามารถมีเงินสดมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือการใช้จ่ายในแต่ละวันได้ และถ้าหากคุณสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง และข้อดี-ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถ่องแท้ ก็จะสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณได้ดีที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะกู้จากสถาบันทางการเงินไหน ไม่ว่าจะเป็นการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือกู้ผ่านบัตรกดเงินสด สิ่งที่ต้องคำนึง คือ การมีวินัยในการชำระหนี้อย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อเครดิตในอนาคตนั่นเอง

 

ที่มา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-matter/personalloan-cashcard